Чистите раце спасуваат живот

Дневна доза здравје

октомври 10,2020

“Хигиена на раце за сите” е мотото на овогодинешниот Глобален ден на хигиена на раце. Секој 15 октомври е посветен на подигнување на свесноста и потенцирање на важноста на миењето раце со вода и сапун како лесен, ефикасен и  прифатлив начин на превенција од заболувања и со тоа спасување живот. Оваа година тој е особено важен бидејќи една од задолжителните мерки препорачана од Светската Здравствена Организација за спечување на актуелниот Коронавирус е токму тоа, редовно и темелно миење на рацете со вода и сапун.

Само да потсетиме дека најчестиот начин на пренесување на микроорганизмите се токму рацете на човекот. А овој едноставен чекор – миењето раце,  е ефективен метод за спречување на пренесување на дијареални болести, респираторни, кожни инфекции, инфекции на очи, како и цревни глисти.

Оваа година миењето раце ја добива вистинската вредност за сите нас. Пандемијата со корона вирусот потврди дека прва мерка во превенција на пренос на заразни болести е токму хигиената на рацете.

Статистиката кажува дека:

 • секоја година 4 милиони деца до 5 годишна возраст умираат заради цревни заболувања или пневмонија во земјите во развој,  што значи секои 15 секунди умира дете од овие болести
 • пневмонијата е водечка причина за смртност во таа возраст, и со спроведување на соодветно миење раце инциденцата може да се намали за 25%
 • дијареални болести се втора водечка причина за смртност  во таа возраст. Спроведување на адекватно и во вистинско време миење на раце со сапун и вода ја намалува инциденцата на дијареални болести на половина

Проблемот на недоволна пракса на миење раце со вода и сапун е присутен не е само во земјите во развој, туку и во високо развиените земји. Затоа насекаде во светот секоја година на 15-ти Октомври, се одбележува Global Hand Washing Day, со нов слоган и на креативен начин се потенцира важноста на миењето раце со вода и сапун. Целта на овие кампањи е да се потикне културата за миење раце на глобално и локално ниво и да се претстави бенефитот од истата.

Сите ние подеднакво сме во ризик за добивање на корона вирус инфекција и токму затоа мотото на кампањата за миење раце оваа години гласи – “Хигиена на раце за сите”.

Миењето раце е секојдневна рутина, континуирана пракса  и треба да се прави на соодветен начин, доволно долго  и во вистинско време. Кога ова е особено важно?

 • Пред, за време на и по подготвување на храна
 • Пред јадење
 • По користење тоалет
 • По кивање, кашлање или допирање на носот
 • По контакт со животни или нивен измет
 • По контакт со отпадоци
 • По промена на хигиенски пелени
 • Пред и по контакт со болен или повреден човек
 • Пред и по посета на болнички оддел

Во болнички услови иако хигиената на раце подразбира  миење раце со вода и сапун и дезинфекција на раце, овие две постапки не треба да се поистоветуваат. Инфекциите се сериозен проблем во здравствените установи:

 • Секоја година 2 милиони пациенти добиваат болничка инфекција
 • 90 000 од нив умираат од здобиената инфекција во болница

Ние точно знаеме кога е потребно користење вода и сапун, а кога од алкохолен дезинфициенс.  Рутински практикувана е хигиена на раце со алкохолен дезинфициенс, но миењето со вода и сапун е незаменливо кога рацете се видливо нечисти или контаминирани (во случај кога сме дошле во контакт со телесни течности). Миењето раце е избор и кога се манипулира со пациенти кои имаат спорогени бактерии како што е случај со Clostridium difficile. Во останатите ситуации хигиена на раце со алкохолен дезинфициенс е оправдана по ефикасност, потребно време и достапност.