Тимот на Жан Митрев

Африм Халим

Спец. по радиодијагностика

afrim.halimi@zmc.mk

2004-2008

Специјализација за радиодијагностика – Радиолошки институт, Университетска Клиника Скопје, Македонија.

1994

Дипломиран на Медицински Факултет во Тирана, Албанија.

2024-денес

Специјалист по радиодијагностика во Клиничката болница Жан Митрев -Скопје.

2015-2024

Специјалист по радиодијагностика во Државна Ортопедска Болница во Кувајт.

2013-2015

Радиодијагностичат во Медицински Центар, Радиолошко оделение Гостивар, Македонија.

2013

Специјалист по радиодијагностика Американска Болница во Приштина, Косово.

2008-2013

Медицински Центар, Радиолошко оделение Гостивар, Македонија.

2004-2008

Радиолошки институт, Университетска Клиника Скопје, Македонија.

2002-2004

Медицински Центар-Брза Помш, Гостивар, Македонија.

1996-2002

Специјалист по радиодијагностика во приватна здравсвена ординација “ Др. Резак Халими” Гостивар, Македонија.

1995-1996

Стажант по општа медицина во Компас Рехабилитациони-Центар во Киел, Германија

2014

Професионална едукација по ЦТ, ПРТ во Радиологија Нордхесен, Бад Звестен, Германија.

2012

– Диагностика на цело тело, Центар за континуирана медицинска едукација, Медицински Факултет, Универзитет на Нови Сад, Србија.

– Професионална едукација по ЦТ, Радиолоши Институт, Универзитетска Клиника Скопје, Македонија.

2011

Професионална едукација по ЦТ и МРИ во Монтефиоре Медикал Центар, Алберт Ајнштајн Медицински Колеѓ Бронкс, Њујорк.

2010

Професионална едукација по ЦТ и МРИ, Радиолоши Институт, Универзитетска Клиника Скопје, Македонија. Професионална едукација по ЦТ и МРИ, Радиолоши Институт, Универзитетска Клиника Скопје, Македонија.

Интервентни процедури под Ангио апарат:

-Епидурална стероидна ињекција на Цервикален рбет.
-Блок на медиалните нерви на Цервикален рбет
-Пулсна радиофреквентна аблација на медиалните нерви на Цервикален рбет.
-Интерламинарна епидурална стероидна ињекција на Лумбален рбет.
-Трансфораминална епидурална стероидна ињекција на Лумбален рбет
-Пулсен радиофреквентна третман на нервините корени во Лумбалниот рбет.
-Блок на фасетните зглобови и на медиалните нервни гранки на Лумбален рбет.
-Радиофреквентен третман на медиалните нервни кранки на Лумбален рбет.
-Блок на сакроилиачните зглобови.
-Радиофреквентна аблација на сакроилиачните зглобови.
-Каудална епидурална ињекција.
-Блок на Ганглион Импар.
-Стероидна ињекција на Пириформниот мускул
-Блок на Геникуларните нерви.
-Радиофреквентна аблација на Геникуларните нерви.
-ОЗОН терапија на херниран диск од лумбален рбет.
-Перкутана диск Нуклеопластија на лумбален рбет ( минимал-инвазивн радиофреквентна аблација на дискот).
-Диск-ФХ на лумбален рбет ( перкутана дисцецтомија + радиофреквентна аблација)
-Епидуролиза ( лиза на епидуралните атхезии поред нервот).

Стероидна ињекција на зглобови под ЕХО:

-Стероидна ињекција на рамен зглоб ( гленохумерална зглоб, субацромиал/субдрлтоидна бурса и акромио-клавикуларен зглоб)
-Стероидна ињекција на лакатен зглоб
-Стероидна ињекција на рачен зглоб
-Стероидна ињекција на колк
-Стероидна ињекција на колено
-Стероидна ињекција на скочен зглоб.

Интервентни процедури под ЕХО апарат

-Биопсија, аспирација и дренажа на меки ткива.

ЕХО прегледи:
– ЕХО на мускулоскелетот ( повреди и воспаление промени на мускули, тетиви и лигаменти, страни тела, бенигни и малигни тумори)
-АХО на абдомен и карлица
-ДВТ на екстремитети ( Длабока венска тромбоза на екстремитети).

Интервентни процедури под КТ

-Биопсија на коски и меки ткива.
-Радиофреквентна аблација на Остеоид Остеома.
-КТ прегледи.
-Мускулоскелетни прегледи- сите типови
-КТ на мозок
-КТ на торакс ( бели дробови и медиастинум).
-КТ абдомен и карлица.

-Магнетна резонанца на мускулоскенет систем , магнетна резонанца на рбетен столб.

-Сите типови на ренген прегледи

– Македонска асоцијација на радиолози.
– Здружение на лекари Албанци во Македонија
– Американсо-Албанска Медицинска асоцијација
– Европско Радиолошко здружение
– Медицинска асоцијација на Кувајт

Албански
Македонски
Србски
Турски
Германски
Англиски

Останати доктори од овој оддел

Ѕвонко Атанасов

М-р сци. д-р Ѕвонко Атанасов

Спец. по радиодијагностика

zvonko.atanasov@zmc.mk

Види го профилот
Билјана Божиновска

Д-р Билјана Божиновска

Спец. по радиодијагностика

biljana.bozhinovska@zmc.mk

Види го профилот
Лидија Вељановска Кириџиевска

Д-р Лидија Вељановска Кириџиевска

Спец. по радиодијагностика

lidija.veljanovska@zmc.mk

Види го профилот
Елена Пижула

Д-р Елена Пижула

Спец. по радиодијагностика

elena.pizula@zmc.mk

Види го профилот
Магдалена Поповска Цветкова

Д-р Магдалена Поповска Цветкова

Спец. по радиодијагностика

magdelena.popovska@zmc.mk

Види го профилот
Милан Ристески

Д-р Милан Ристески

Специјалист по онкологија

milan.risteski@zmc.mk

Види го профилот
Мимоза Толевска

Д-р Мимоза Толевска

Спец. по радиодијагностика

mimoza.tolevska@zmc.mk

Види го профилот