Тимот на Жан Митрев

Билјана Божиновска

Спец. по радиодијагностика

biljana.bozhinovska@zmc.mk

2018 -2023

Здобиена титула – Доктор на науки

Клиника за радиологија на Медицински Факултет при Универзитет „Кирил и Методиј„ Скопје

Ниво на домашна или странска класификација VII/3

 

2008

Здобиена титула Специјалист по радиодијагностика

Клиника за радиологија на Медицински Факултет при Универзитет „Кирил и Методиј„ Скопје

Ниво на домашна или странска класификација VII/2

1999

Здобиена титула Доктор по медицина

Универзитет „ Кирил и Методиј „ Скопје – Медицински факултет

Ниво на домашна или странска класификација VII/1

 

2016

Медицински директор и специјалист по радиодијагностика – Медика – Истанбул –Тетово-ребрендирана ОНЕХОСПИТАЛ

2012 -2016

Асистент по радиодијагностика,  УГД Гоце Делчев Штип

2008 – 2016

Специјалист по радиодијагностика

2003 -2007

Општи лекар и покасно радиодијагностичар при приватна здравствена организација Неуромедика

1999-2003

Француска хуманитарна организација -Hendikep Internacional-  доктори проект менаџер, Лион Франција

 

 

2016 -2018

PET CT – Medica – Istabul Turkey

2016

MRI total body – Clinic of Regensburg Germany

2008

CT coronarography – San Diego USA – ARRS

2007

MRI of head and neck – Italy Bresha City Hospital

2000

Health management – Hendikep Internacional

Македонско здружение на радиолози

Балканската Асоцијација на радиолози

EСР-Европско Здружение на радиолози

ARRS-Американско рентген асоцијација на радиолози

РСНА –Здружение на радиолози од Северна Америка

  1. Surgical treatment of giant extracranial internal carotid artery aneurysm

Zan Mitrev, Atanas Jankulovski, Biljana Bozinovska, Nikola Hristov in Journal of vascular surgery

DOI: 10.1016/j.jvs.2010.06.164

  1. Diagnostic accuracy of coronary angiography with 64-slice MSCT in asymptomatic patients prior to non coronary vascular operations in comparison with conventional angiography – our experiences, October 2009, Leipzig Germany ESCR
  2. Veljanovska, Z. Atanasov, B. Bozinovska, S. Idrizi, V. Ampova, I. Milev, Z. Mitrev;
  3. Congenital anomalies of the heart and vessels: diagnostic and therapeutic challenges, PP-108 Right coronary ostium agenesis: A case report, 5-th Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery – September 24-29, 2009
  4. Atanasov, L. Veljanovska, B. Bozinovska, I. Milev, S. Idrizi, M. Klinceva, Z. Mitrev.
  5. Biljana Bozinovska , Aleksandar Saveski , Zoran Bozhinovski and Zlatko Temelkovski, објавен: Macedonian Medical Review 76 (1) 2022 г , со наслов “Важноста на магнетна резонанца во детекција на хепталниметастази со периферна дезмопластична реакција”
  6. Biljana Bozinovska , Aleksandar Saveski , Zoran Bozhinovski and Zlatko Temelkovski објавен: International Journal of recent Reaserch in Arts and Sciences Volume 14 Март 2022 со наслов “Почетни резултати од компаративна студија на две радиолошки методи- магнетна резонанца и пет кт во детекција на хепатални метастази”

Англиски

Француски

Останати доктори од овој оддел

Ѕвонко Атанасов

М-р сци. д-р Ѕвонко Атанасов

Спец. по радиодијагностика

zvonko.atanasov@zmc.mk

Види го профилот
Лидија Вељановска Кириџиевска

Д-р Лидија Вељановска Кириџиевска

Спец. по радиодијагностика

lidija.veljanovska@zmc.mk

Види го профилот
Елена Пижула

Д-р Елена Пижула

Спец. по радиодијагностика

elena.pizula@zmc.mk

Види го профилот
Магдалена Поповска Цветкова

Д-р Магдалена Поповска Цветкова

Спец. по радиодијагностика

magdelena.popovska@zmc.mk

Види го профилот
Мимоза Толевска

Д-р Мимоза Толевска

Спец. по радиодијагностика

mimoza.tolevska@zmc.mk

Види го профилот
Африм Халим

Д-р Африм Халим

Спец. по радиодијагностика

afrim.halimi@zmc.mk

Види го профилот