Тимот на Жан Митрев

Мимоза Толевска

Спец. по радиодијагностика

mimoza.tolevska@zmc.mk

2008-2012
Специјализација по радиодијагностика на Радиолошки Институт во Универзитет Св Кирил и Методиј Скопјe, Р. С. Македонија

1996
Дипломирала на Медицински факултет , Универзитет Св Кирил и Методиј – Скопје Р. С. Македонија

2019- во тек Радиолог во Оддел за Рентген дијагностика Клиника Жан Митрев – Скопје
2017-2019 Радиолог во ПЗУ Општа Болница ЕУРОИТАЛИА – Скопје
2013-2017 Радиолог во ЗД Железничар – Скопје
2013 Радиолог во ПЗУ Атанасовски -Скопје
2001-2012 Матичен лекар по општа пракса во сопствена ординација – Скопје
1997-2000 Лекар по општа пракса во Куманово
Лекар по општа пракса во С.Липково, Куманово
Лекар по општа пракса во Ново село, Скопје
Лекар по општа пракса во Сарај, Скопје

2023 Канцер на дојки-терапија – ЕУСОБИ он лајн курс
2022 Курс за иновации во радиологија на дојки – он лајн курс (B.R.I.C.2022)
2022 Едукација од областа на ултразвук, мамографија, Магнетна резонанца , перкутани биопсии на промени во дојка- ИО Војводина, Србија
2021 Национален курс за перкутани биопсии со “hands on” тренинг -8-ми Септември, Скопје
2020 “Конверзации со проф. Ласло Табар”-едукација од областа на мамографијата- он лајн курс
2018 Работилница Имиџинг на Мускулоскелетен систем -ЕССР Скопје
2017 “TAIEX” -имплементација на ЕУ насоките за скрининг за рак на дојка
2017 Дијагностика на болести на дојка-со мултимодален пристап-семинар на професор Др. Ласло Табар
2015-2017 Активно учество во националната програма за мамографски скрининг на дојки на РНМ
2016 Балкански Конгрес на Радиолози-Солун, Грција
2016 Македонски конгрес на радиолози Охрид
2014 Едукација- биопсија на дојки, Институт за Онкологија на Војводина во Сремска Каменица, Србија.
2014 Едукација КТ/МР дијагностика на цело тело, ултразвучна дијагностика на абдомен и дојки, во Центар за радиологија во Клинички Центар Нови Сад, Србија
2013 “11 стручен семинар на УИМР ФБИХ – Бихаќ, БиХ

▪ Интервентни процедури: тенкоиглена и КОР биопсија на дојка под ултразвук
▪ МР дијагностика на мозок , мускулоскелетен систем, рбетен столб, абдомен, дојки
▪ МСКТ ангиографии
▪ МСКТ прегледи по системи – сите видови
▪ ЕХО на дојка, абдомен, меки ткива, врат, тироидна жлезда
▪ РТГ прегледи – сите видови

  • ▪ Лекарска комора на Македонија
    ▪ Македонско лекарско друштво
    ▪ Член на Македонската асоцијација на радиолози
    ▪ Македонско здружение за радиологија на дојка -ДОЈКА
    ▪ Член на European Society of radiology (ESR)

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Ѕвонко Атанасов

М-р сци. д-р Ѕвонко Атанасов

Спец. по радиодијагностика

zvonko.atanasov@zmc.mk

Види го профилот
Билјана Божиновска

Д-р Билјана Божиновска

Спец. по радиодијагностика

biljana.bozhinovska@zmc.mk

Види го профилот
Лидија Вељановска Кириџиевска

Д-р Лидија Вељановска Кириџиевска

Спец. по радиодијагностика

lidija.veljanovska@zmc.mk

Види го профилот
Елена Пижула

Д-р Елена Пижула

Спец. по радиодијагностика

elena.pizula@zmc.mk

Види го профилот
Магдалена Поповска Цветкова

Д-р Магдалена Поповска Цветкова

Спец. по радиодијагностика

magdelena.popovska@zmc.mk

Види го профилот
Милан Ристески

Д-р Милан Ристески

Специјалист по онкологија

milan.risteski@zmc.mk

Види го профилот
Африм Халим

Д-р Африм Халим

Спец. по радиодијагностика

afrim.halimi@zmc.mk

Види го профилот