Тимот на Жан Митрев

Елена Пижула

Спец. по радиодијагностика

elena.pizula@zmc.mk

2002-2006

Специјализација по радиодијагностика –Радиолошки Институт ,Медицински Факултет Скопје, Македонија

1991-1998

Медицински факултет при универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија

2018 -во тек

Специјалист по радиодијагностика во Клиниката Жан Митрев, Скопје

2010-2012

Вработена како асистент на одделот за радиодијагностика во во Десау, Германија

2000-2009

Вработена во Универзитетска клиника за хируршки болеси „Св. Наум Охридски“

2000-2002

Универзитетска клиника за хируршки болеси „Св. Наум Охридски“

1998-1999

Приватна здравствена организација, Скопје

2012

Семинар за тумор стејџинг во радиологијата, Германија

2012

Семинар за клиничка радиологија и дијагностика, Германија

2011

Основен и специјализиран тренинг за безбедност во радиологија, Германија

2010

Trained for 64 sliced ​​CT and 3tesla MR at the Clinical Centre in Dessau, Republic of Germany

  • Македонска лекарска комора
  • Македонско здружение на радиолози
  • Лекарска комора на Република Германија

Англиски
Српски

Останати доктори од овој оддел

Ѕвонко Атанасов

М-р сци. д-р Ѕвонко Атанасов

Спец. по радиодијагностика

zvonko.atanasov@zmc.mk

Види го профилот
Билјана Божиновска

Д-р Билјана Божиновска

Спец. по радиодијагностика

biljana.bozhinovska@zmc.mk

Види го профилот
Лидија Вељановска Кириџиевска

Д-р Лидија Вељановска Кириџиевска

Спец. по радиодијагностика

lidija.veljanovska@zmc.mk

Види го профилот
Магдалена Поповска Цветкова

Д-р Магдалена Поповска Цветкова

Спец. по радиодијагностика

magdelena.popovska@zmc.mk

Види го профилот
Милан Ристески

Д-р Милан Ристески

Специјалист по онкологија

milan.risteski@zmc.mk

Види го профилот
Мимоза Толевска

Д-р Мимоза Толевска

Спец. по радиодијагностика

mimoza.tolevska@zmc.mk

Види го профилот
Африм Халим

Д-р Африм Халим

Спец. по радиодијагностика

afrim.halimi@zmc.mk

Види го профилот