Тимот на Жан Митрев

Магдалена Поповска Цветкова

Спец. по радиодијагностика

magdelena.popovska@zmc.mk

2023-во тек 

Субспецијализација по педијатриска радиологија

2006-2010

Специјализација по радиологијаУниверзитетска клиника за радиологија

1997-2003

Доктор по општа медицина ISCED 5,  Универзитет “Св.Кирил и Методиј” (Медицински факултет)

2016-во тек

Специјалист по радиодијагностика во  “Zan Mitrev Clinic”

2009-2016

Специјалист радиолог,  ПЗУ Неуромедика

 

06.2022

Еразмус курс кардиоваскуларен магнет на срце и корелација со КТ на срце

12.2020

Магнетна резонца на срце Скопје

2019

Магнетна школа од областа на дојка Белград

2018

Магнетна школа од областа на мускулоскелетна радиодијагностика – Скопје

Магнетна школа од областа на неурорадиологија – Лувен Белгија

2017

Магнетна школа од областа на мускулоскелетна радиодијагностика – Лисабон Португалија

2013

Салзбург медицински семинар од областа на радиодијагностиката

2010

Тренинг едукација од областа на неурорадиологијата и магнет на дојка – Истамбул Турција

  • РТГ прегледи – сите видови
  • МСКТ прегледи по системи  – сите видови
  • МСКТ ангиографии
  • ЕХО на дојка
  • МР преглед на мозок со дифузија ,перфузија и спектроскопија , мускулоскелетен систем, рбетен столб ,абдомен ,дојки и женска карлица

  • Член на European Society of radiology (ECR)
  • Член на Македонската асоцијација на радиолози
  • Македонско здружение за радиологија на дојка
  • Член на ISMMR

Српски

Англиски

Хрватски

Останати доктори од овој оддел

Ѕвонко Атанасов

М-р сци. д-р Ѕвонко Атанасов

Спец. по радиодијагностика

zvonko.atanasov@zmc.mk

Види го профилот
Билјана Божиновска

Д-р Билјана Божиновска

Спец. по радиодијагностика

biljana.bozhinovska@zmc.mk

Види го профилот
Лидија Вељановска Кириџиевска

Д-р Лидија Вељановска Кириџиевска

Спец. по радиодијагностика

lidija.veljanovska@zmc.mk

Види го профилот
Елена Пижула

Д-р Елена Пижула

Спец. по радиодијагностика

elena.pizula@zmc.mk

Види го профилот
Милан Ристески

Д-р Милан Ристески

Специјалист по онкологија

milan.risteski@zmc.mk

Види го профилот
Мимоза Толевска

Д-р Мимоза Толевска

Спец. по радиодијагностика

mimoza.tolevska@zmc.mk

Види го профилот
Африм Халим

Д-р Африм Халим

Спец. по радиодијагностика

afrim.halimi@zmc.mk

Види го профилот