Тимот на Жан Митрев

Александра Петроски

Семеен и системски советник и специјализант по психотерапија

aleksandra.nutkova@zmc.mk

2022

Сертифициран системски и семеен советник

2020 –2022

Едукација од СЕМЕЈНА и СИСТЕМСКА Психотерапија во согласност со стандардите на ЕАП (Европска асоцијација за психотерапија) и ЕФТА-ТИЦ (Комора на Тренинг Институти при Европска асоцијација за Семејна терапија).

2018 

Лиценциран психолог од Комора на Психолози на Македонија, Скопје.

2017 

Тренинг за ПСИХОДИЈАГНОСТИКА (теорија и практична примена на психолошки тестови и задачи)

2010-2014 

Дипломиран психолог, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Филозофски Факултет, Институт за психологија, Скопје

2018 – во тек

Психолог во Одделот за психологија и психотерапија во Клиничката болница Жан Митрев, Скопје

2015-2016  

Психолог во Комисија за издавање лекарско уверение за полагање возачки испит во Здравствен дом, Неготино.

2012-2016 

Волонтер во Клуб на млади ООЦК, Црвен Крст, Неготино.

2014 

Практикант и волонтер во Специјалната болница по хируршки болести ФИЛИП ВТОРИ во Скопје во одделот за психологија и психотерапија.

2013 

Практикант во С.О.У Св.Кирил и Методиј во Неготино.

2012 

Практикант во Меѓуопштинскиот Центар за СОЦИЈАЛНА РАБОТА во Неготино.

2011 

Практикант во Д.С.У за рехабилитација и образование Св. Наум Охридски во Скопје.

2024

Сертификат за едукација за ПСИХОДИЈАГНОСТИКА, Институт АЛТЕРНАТИВА, Скопје.

2021 

Сертификат: “Практични методи и техники за дислексија по Британски модел” – Здружение за дислексија Ајнштајн, Скопје.

Сертификат: Аутизам- “Решение за сложувалката наречена Аутизам”- Центар за психофизичко здравје Гаспар, Скопје.

Сертификат: “Психолошки третмани на болка” –Меѓународен Славјански Универзитет (платформа за психолошка поддршка).

Сертификат: “Резилиентноста како начин за борба против стресот и последиците што ги остава врз менталното здравје и квалитетот на живот” – Меѓународен Славјански Универзитет (платформа за психолошка поддршка).

Сертификат: “Типови Деменции и нивни карактеристики, пристапи кон интеракција со лица кои имаат Деменција: Не е секоја Деменција Алцхајмерова болест.”- Институт за Алцхајмерова болест и Невронаука, Скопје.

Сертификат: Работилница-“Избор на партнер низ призма на семејна психологија”- Меѓународен Славјански Универзитет.

Сертификат: “Рационално емотивна и когнитивно бихејвиорална терапија (РЕ и КБТ) за анксиозни и депресивни состојби кај деца и адолесценти”- Здружение за дислексија Ајнштајн, Скопје.

Сертификат: за учество во проект- “Страв, Анксиозни растројства, превенција од Хипохондрија и Третмани за време на период 2020/2021 во Ковид пандемија”- Мaкeдонско здружение на студенти по медицина.

2021 – 2022

 • “Худолиновата метода како современ начин во справувањето со алкохолизмот”- Меѓународен Славјански Универзитет (платформа за психолошка поддршка).
 • “Сексуално насилство: Интернетот како средство и како контекст”- Сектор, организација на настани, ПСИХЕСКО.
 • “Справување со стрес во приватна и професдионална сфера во период на неизвесност, во Ковид пандемија”- Меѓународен Славјански Универзитет (платформа за психолошка поддршка).
 • “Стрес и резилиентност кај деца”- Здружение за дислексија Ајнштајн, Скопје.
 • “Сексуалноста и социјалните медиуми”- Филозофски факултет, ПСИХЕСКО.
 • “Како до инклузивно училиште за учениците со аутистичен спектар на нарушување”- Здружение за дислексија Ајнштајн, Скопје.
 • “Развој на емоционалната интелигенција во детството и адолесценцијата”- Здружение за дислексија Ајнштајн, Скопје.
 • “Емоционален баланс со употреба на ABC моделот”- Меѓународен Славјански Универзитет (платформа за психолошка поддршка).
 • “Смеењето како терапија”- Меѓународен Славјански Универзитет (платформа за психолошка поддршка).
 • “Предизвици во образованието и родителството на надареното дете” – Меѓународен Славјански Универзитет (платформа за психолошка поддршка).
 • “Комуникацијата како една од клучните лидерски вештини” – Меѓународен Славјански Универзитет (платформа за психолошка поддршка).

2018   

 • Учество во искуствена работилница за практичари- Отелотворување на присутноста, Гешталт во Организации, Скопје
 • Работилница “Справување со конфликти”
 • Работилница за “Успешна деловна комуникација” Мотива- Едукативен центар, Скопје

2015 

– Сертификат за обука:  за “РОРШАХ -Проективна Психодијагностичка Техника” – здружение за едукација и развој ПСИХОИНТЕГРА, Скопје.

– Работилница “Емоционална интелегенција” – здружение на студенти по психологија

2014 

Учество на тридневна Меѓународна Конференција на студентите по Психологија , Филозовски факултет, Скопје.

2012     

Учество во проектот на USAID -Меѓуетничка толеранција во образованието во Македонија.

2018 

Член во Комора на Психолози на Македонија, Скопје.

2012-2016

Член во Клуб на млади ООЦК, Црвен Крст, Неготино.

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Марија Аџиоска Дунимаглоски

Марија Аџиоска Дунимаглоски

Семеен и системски советник и специјализант по психотерапија

marija.adzioska@zmc.mk

Види го профилот
Кристина Егуменовска

Доц. Д-р Кристина Егуменовска

Психолог - психотерапевт

kristina.egumenovska@zmc.mk

Види го профилот