Тимот на Жан Митрев

Зорица Зајкова

Спец. по интерна медицина

zorica.zajkova@zmc.mk

2013 – 2020  

Специјализација по интерна Медицина,УКИМ,Скопје

1997 – 2005

Медицински факултет , УКИМ, Скопје

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.2020

Специјалист по интерна медицина во Клиничка болница “Жан Митрев“, Скопје, Македонија

2016 -2020

Доктор на медицина во Клиничка болница “Жан Митрев“, Скопје, Македонија

2014 – 2016

ПЗУ Диамед – Македонија Центар за Дијализа подружница- Штип

2007 – 2014

ПЗУ ПРИМ. Д-р Самарџиски Доктор на медицина

2000 – 2001 

Директна Помош за Деца (НВО) Административен асистент и проект асистент

2018

ЕАСД Постдипломски курс за Диабетес и Кардиоваскуларни заболувања, Белград

2017

Македонски ЕАСД Постдипломски курс за клинички диабетес, Скопје

2016

(ЕРА – ЕДТА) Нефролошки Конгрес,Виена,Австрија

2014

Курс по Базична Електрокардиографија, Скопје

2013

Работилница Базична Електрокардиографија,Скопје

2011

Работилница “Обука на едукатори по Семејна Медицина “ Скопје

2007 – Македонска лекарска комора

2011 – Здружение за Кардиоваскуларна хирургија на Р.Македонија

2013 – Здружение на Интернисти на Македонија

2016 – Европска нефролошка асоцијација (ЕРА -ЕДТА)

Англиски

Српски

Останати доктори од овој оддел

Вилма Ампова Соколов

Д-р Вилма Ампова Соколов

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

vilma.ampova@zmc.mk

Види го профилот
Тања Анѓушева

Доц. д-р Тања Анѓушева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

tanja.anguseva@zmc.mk

Види го профилот
Борјанка Георгиева

Д-р Борјанка Георгиева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

borjanka.georgieva@zmc.mk

Види го профилот
Борче Георгиевски

Проф. д-р Борче Георгиевски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по хематологија

borche.georgievski@zmc.mk

Види го профилот
Јасмина Зафировска

Д-р Јасмина Зафировска

Специјалист по интерна медицина

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Види го профилот
Нинослав Ивановски

Проф. д-р Нинослав Ивановски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Види го профилот
Енвер Идоски

Д-р Енвер Идоски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

enver.idoski@zmc.mk

Види го профилот
Шпенд Идризи

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

shpend.idrizi@zmc.mk

Види го профилот
Милка Клинчева

Проф. д-р Милка Клинчева

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

milka.klinceva@zmc.mk

Види го профилот
Милан Марковски

Д-р Милан Марковски

Специалист по интерна медицина

milan.markovski@zmc.mk

Види го профилот
Илија Нешковски

Д-р Илија Нешковски

Спец. по интерна медицина
Супспец. по кардиологија

ilija.neskovski@zmc.mk

Види го профилот
Катерина Ристоска

Д-р Катерина Ристоска

Спец. по интерна медицина
Супспец. по нефрологија

katerina.ristoska@zmc.mk

Види го профилот
Тања Трпевска

Д-р Тања Трпевска

Специјализант по интерна медицина

tanja.trpevska@zmc.mk

Види го профилот
Васко Трпески

Д-р Васко Трпески

Општа медицина

vasko.trpeski@zmc.mk

Види го профилот
Лилија Хаџиевска

Д-р Лилија Хаџиевска

Специјалист по општа медицина

lilija.hadzievska@zmc.mk

Види го профилот