Ekipi i Zan Mitrevit

Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

2013 –2020

Specializim në mjekësinë interne, UKIM, Shkup

1997 – 2005

Fakulteti i Mjekësisë, UKIM, Shkup

 

 

02. 2020
Specialiste në mjekësinë interne në Spitalin klinik “Zan Mitrev” – Shkup, Maqedoni

2016 -2020

Doktoreshë e mjekësisë në Spitalin klinik “Zhan Mitrev” – Shkup, Maqedoni

2014 – 2016

ISHP Diamed – Qendra Maqedonase për Dializë dega – Shtip

2007 – 2014

ISHP PRIM. Dr. Samarxhiski Doktor i mjekësisë

2000 – 2001

Ndihmë direkte për fëmijë (NVO) – Asistente administrative dhe asistente projekti

2018- 4 Kurs pasuniversitar EASD për diabet dhe sëmundje kardiovaskulare – Beograd, Serbi

2017- 1 Kurs pasuniversitar EASD për diabet klinik –  Shkup, Maqedoni

2016 – (ERA – EDTA) Kongresi i Nefrologjisë – Vjenë, Austri

2014 – Kurs për Elektrokardiografi Bazike – Shkup

2013 – Seminar ” Elektrokardiografi Bazike” –  Shkup

2011 – Seminar “Trajnim për edukatorë për Mjekësi Familjare”  – Shkup

 

 

 

 

  • 2007 Oda e mjekëve të Maqedonisë
  • 2011 Shoqata për kirurgji kardiovaskulare e R. së Maqedonisë
  • 2013 Shoqata e Internistëve të Maqedonisë
  • 2016 Asociacioni Evropian për nefrologji (ERA – EDTA)

Anglisht
Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Vilma Ampova Sokolov

Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Angjusheva

Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

Shihni profilin
Borçe Georgievski

Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Lilija Haxhievska

Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

Shihni profilin
Enver Idoski

Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Ninosllav Ivanovski

Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Milan Markovski

Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Shihni profilin
Ilija Neshkovski

Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

Shihni profilin
Katerina Ristoska

Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Trpevska

Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

Shihni profilin
Vasko Tërpeski

Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin