Тимот на Жан Митрев

Синоличка Џамбазова

Специјалист по ортопедија

sinolicka.dzambazova@zmc.mk

08.07.2009 – 03.04.2023

ЈЗУ Универзитетска Клиника за Трауматологија, Ортопедски болести, Анестезија, Реанимација, Интензивно лекување и Ургентен центар Скопје, Македонија
Специјалист по Ортопедија

01.10.2004 – 07.07.2009

Универзитетска Клиника „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
Специјализација по Ортопедија

01.10.1993 – 12.07.2000

Државен Медицински Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, Македонија
Диплома за доктор по медицина

1989-1993

Гимназија „Никола Карев“, Скопје, Македонија
Диплома за завршено средно образование (Матура), Просек 5

2024 – во тек

Специјалист по ортопедија во Клиниката Жан Митрев, Скопје

24-26.05.2023

EFORT Конгрес, Виена, Австрија
Учество како предавач

10-13.05.2023

FESSH Конгрес, Римини, Италија
Учество како предавач

13.02.2023

Кадаверичен курс, Универзитетска Клиника RWTH Аахен, Германија
“Периферни нерви и плексус брахиалис”

01-05.09.2020

FESSH Виртуелен Конгрес, Базел, Швајцарија
Учество со орална презентација

14. – 17.11.2018

Поканет предавач на 9-от меѓународен годишен конгрес за хирургија на рака и микрохирургија, Луксор/Египет

10. – 13.10.2018

Орална презентација на 39. SICOT Светски конгрес за ортопедија и трауматологија, Монтреал/Канада

05. – 08.05.2018

Поканет предавач на 14. Конгрес на Европското здружение за микрохирургија (EFSM), Белград/Србија

03.11.2017

Schulthess Clinic, Цирих, Швајцарија
Професионална обука за хирургија на рака и микрохирургија

02.02 – 04.02.2017

Учество на кадаверичен курс за хирургија на рака -трансфер на тетиви , Аристотел универзитет, Солун, Грција

19.02 – 20.02.2016

Доусовршување во областа на рака и микрохирургија, IRCAD research training center за минимална инвазивна хирургија, Стразбур, Франција

12.07 – 07.08.2015

Професионален престој во Salzkammergut Klinikum Bad Ischl, доусовршување за хирургија на рака, ортопедија и трауматологија, Австрија

02.12.2013 – 30.08.2014

Acibadem Fulya Hospital и University Clinic GOP, Истанбул, Турција
Професионална обука по хирургија на рака, микрохирургија, ортопедија и трауматологија

05.2011

Акредитација на стипендија од Европското здружение за ортопедија и трауматологија (EFORT), EPOS-EFORT BAT програма за детска ортопедија, Виена/Австрија Добиена Европска диплома по Детска Ортопедија.

28.06.2010 – 02.07.2010

Курс за ехосонографија на колк (Германско здружение за ортопедија и трауматологија), Stolzalpe/Австрија

21-23.11.2023

SICOT 2023, Каиро, Египет
Освоена прва награда за оперативна техника на светско ниво

22-24.06.2022

EFORT Конгрес, Лисабон, Португалија
Освоена прва награда за најдобра презентација

 • Ортопедски прегледи (деца и возрасни)
 • Хирургија и микрохирургија на рака: Користење на оперативна техника без
  употреба на скалпер (нож)
 • Ехосонографија на детски колк

Хируршки техники:

 • Декомпресија(ослободување) на нервус медијанус и улнарис
 • Иглеста фасциотомија и отворена фасциектомија за контракатура Дипитрен
 • Отстранување на коскени и мекоткивни тумори
 • Екстирпација(вадење на ганглионски цисти)
 • Ослободување на тетиви кај стенозирачки тендовагинитис
 • Затворена и отворена репозиција на скршеници
 • Анастомоза на артерии и вени
 • Премостување на нерви
 • Шиење на тетиви
 • Дигитална микроваскуларна реплантација
 • Артродеза на мали зглобови и рачен зглоб
 • Проксимална карпектомија (proximal row carpectomy)
 • Кожни и васкуларни флебови
 • Микрохируршки техники (cross finger flap, reverse finger flap).

– Европско здружение за Ортопедија и Трауматологија (EFORT)
– Европско здружение за хирургија на рака (FESSH)
– Светско Ортопедскo здружение (SICOT)
– Германско здружение за Дипитреново заболување.
– МАДОТ (Македонско друштво на ортопеди и трауматолози)

-Германски

-Англиски

-Руски

-Српски

Останати доктори од овој оддел

Константин Митев

Проф. д-р Константин Митев

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

konstantin.mitev@zmc.mk

Види го профилот
Сашо Младеновски

Д-р Сашо Младеновски

Ортопедски хирург

saso.mladenovski@zmc.mk

Види го профилот
Зоран Несторовски

Д-р Зоран Несторовски

Ортопедски хирург

zoran.nestorovski@zmc.mk

Види го профилот
Ненад Петков

Д-р Ненад Петков

Спец. по ортопедија
Супспец. по трауматологија

nenad.petkov@zmc.mk

Види го профилот
Славчо Стојменски

Проф. д-р Славчо Стојменски

Спец. по општа хирургија
Супспец. по трауматологија

slavcho.stojmenski@zmc.mk

Види го профилот