Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

10.10.2023

10ти октомври – Светски ден на ментално здравје

Светскиот ден на менталното здравје се одбележува секој 10ти октомври, а оваа година е со тема насловена како “Менталното здравје е универзално човеково право”
Доброто душевно здравје е од клучно значење за нашето целокупно здравје и благосостојба.
Според податоците од СЗО еден од осум луѓе на глобално ниво има нарушено душевно здравје, што влијае на телесното здравје и општа благосостојба.
Душевното здравје е основно човеково право за сите луѓе и како такво гарантира право на највисоки стандарди при третман на душевната состојба. Ова го вклучува правото да се биде заштитен од ризици по душевното здравје, правото на достапност и квалитет од највисок степен.