Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

30.10.2017

Добри пракси од ЖАН МИТРЕВ КЛИНИК презентирани на меѓународно ниво

Со презентации на тема: Третман на гангрена со медицинска озон терапија и Улогата на медицинската сестра-инструментарка при операции на ТЕА (тромбендаректомија) на каротида се претставија Анета Смолиќ-анестетичар и Снежана Блажевска – медицинска сестра-инструментарка. Тие учествуваа на меѓународниот Конгрес за кардиоваскуларна хирургија што се одржа од 20-22.10. 2017 во Белград, Србија.

Темите кои беа претставени пред широкиот сестрински аудиториум на Конгресот предизвикаа голем интерес кај колегите поради специфичната тематика. Третманот на гангрена со озон терапија е успешна, долгогодишна пракса на нашата болница, а е специфична процедура и малку позната во овој регион. Тоа не охрабрува да продолжиме да ја спроведуваме и споделуваме оваа процедура и понатаму со цел успешно лекување на бројни пациенти со гангрена од регионот.

Тромбендартектомија на каротида со најкраток период на хоспитализација на пациентот е исто така долгогодишна пракса на д-р Жан Митрев и неговиот тим. На Конгресот учествуваа покрај претставниците од ЖАН МИТРЕВ КЛИНИК и медицинари од Словенија, Хрватска и Србија.