Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

15.05.2023

Две важни претставувања за физиотерапевтите

По покана на Хрватското здружение на физиотерапевти, нашиот колега Блаже Арсов воедно и претседател на македонското физиотерапевстско здружение, зема активно учество на меѓународниот конгрес на физиотерапевти Physiotherapia Croatica кој се одржа во периодот од 4 до 5 мај. Учество зедоа и над 150 физиотерапевти од регионот (Хрватска, Словенија, Босна и Херцеговина и Македонија).

Меѓу презентираните 30 труда од областа на физиотерапијата беше и оној на колегата Арсов на тема ” Физиотерапевски предизвици во третманот на пациенти со имплантиран ЛВАД ” (коавтори Лепосава Лазаровска и Д-р Тања Анѓушева). Темата предизвика интерес и желба за воспоставување соработка и заедничко истражување во областа на третманот на пациенти со ЛВАД .
Исто така во рамките на конгресот Светското здружение за физикална терапија WORLD PHYSIOTHERAPY соппшти дека апликацијата за прием на здружението (МФЗ) е одобрена од сите членки и дека официјално станува член на оваа светска организација .
Инаку МФЗ е невладина организација чии основачии и раководство во моментот се дел од нашиот тим на физиотерапевти и во моментов ја преставуваме Македонија во светот на физиотерапијата.

Исто така на покана на Косовската комора на физиотерапевти и компанијата Искра медикал од Словенија пред 800 физиотерапевти од поширокиот регион Косово, Албанија, Италија, Турција, Хрватска, Словенија зедовме активно учество во работилницата за “Функционална магнета стимулација ” при што како единстевни претставници од Македонија ја претставивме работата на физиотерапевтите од одделот за интензивно лекување при Жан Митрев клиника.