Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

29.03.2019

Кардиолошката секција на медицински сестри за подобро здравство преку свој активен придонес

На одржаниот „Симпозиум на кардиолошки сестри во Македонија“ сестрите од нашата клиника учествуваа како претставници од клиниката која се смета како првенец во дејноста на кардиологијата и кардиохирургијата во државава. Сестрите како едни од најблиските соработници во дејноста ќе бидат инволвирани во работата на Кардилошкото друштво кое започна да функционира токму со одржувањето на овој симпозиум.

– Треба да останеме здружени заради заштита и унапредување на стручноста, етичките права и должности и заради подобрување на квалитетот на здравствената заштита. Секојдневно се соочуваме со тешки предизвици на работното место, но исто така никако не смееме да ги игнорираме и позитивните промени што се случуваат на полето на здравството генерално. Предизвиците не треба да не обесхрабруваат, напротив, треба да ги прифаќаме како дополнителна мотивација за стекнувања на нови знаења и вештини – беше потенцирано на овој симпозиум.

Нашата клиничка болница и понатаму ќе дава свој придонес и со кадар и со знаење во сите форми и на сите начини на здружување се со цел унапредување на здравствената услуга, правата на пациентите и генерално подобрување на квалитетот на здравствената заштита во целокупниот здравствен систем.