Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

28.10.2022

Практичната едукација на студентите по медицина во Клиниката Жан Митрев

Практичната едукација е клучна во образованието на секој студент по медицина. Како и многу пати до сега, проф. д-р Константин Митев хирург трауматолог – вонреден професор на ‘Goce Delcev’ University – Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип) им пренесе дел од своето знаење на студентите по медицина. Тој денеска во просториите на клиничката болница Жан Митрев како дел од предметот хирургија 1 и 2 им одржа практични вежби при што на студентите им објасни детално за основните хируршки методи и постапките поврзани со антисепса, сепса, третман на рани и преврски.