Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

26.09.2018

Презентација на компанијата ELMED

Во среда, 26.09.2018, пред медицинскиот тим на Zan Mitrev Clinic се одржа презентација на компанијата ELMED.

Презентацијата опфати два сегмента, и тоа:

  1. Претставување на програмата на SCHILLER, Швајцарија преку иновативните хардверски и софтверски решенија
  2. Функционална Магнетна Стимулација (FMS) на Iskra Medical, Словенија – иновативен пристап во неинвазивен третман на инконтиненција

Дел од понудените решенија беа изложени пред докторите што побуди интерес и дебата за истите во насока на информации за нивното функционирање и давање побрз и поквалитетен резултат во областа за која се наменети.