Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

14.04.2018

Презентација на лабораторијата „Биотек“ во аудиториумот на Zan Mitrev Clinic

Во аудиториумот на Zan Mitrev Clinic се одржа презентација на лабораторија „Биотек“ на тема „Примена на BactAlert со BioFire молекуларна дијагностика во рана детекција на патогени микроорганизми како причинители на сепса“.

Исто така се презентираа и досегашните резултати од молекуларната дијагностика со посебен осврт на респираторниот панел.

Поддржано со коктел од ресторан „ПУЛС“.