МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ СО НАД 5 ГОДИНИ ИСКУСТВО

Дневна доза здравје

јануари 01,2019

Ориентирана кон суштински вредности, Клиничка Болница „Жан Митрев“ – Скопје, ги поставува принципите и практиките на одговорност, транспарентност, етичко однесување, а пред сè почитување на интересите на своите вработени. Задоволна и здрава работна сила води до зголемена продуктивност, а процесите на работење кои ги задоволуваат и највисоките светски стандарди, ни даваат за право со гордост да зборуваме за нашата општествена одговорност. Ние нудиме пакет со кој придонесуваме нашите стручњаци, докажани секој во својата област, да останат дома и да бидат дел од нашата клиника, а при тоа работејќи во средина во која има врвна дијагностичка опрема и воспоставени светски квалитети. Ние го донесовме „странство”, дома, а Ваше е правото на избор.

Нашата клиника е круната на нашето здравство, а задоволните вработени го чинат нашиот имиџ.

Одговорности и работни задачи:

 • Професионалната медицинска сестра е одговорна за испораката на квалификувана, висококвалитетна нега на пациентот; за помагање во планирањето, организирањето, спроведувањето и оценувањето на сестринската пракса во согласност со Мисијата на клиниката и за услугите за професионална сестринска нега.
 • Тој/таа покажува висок степен на критичко размислување, техничка вештина, иницијатива, интегритет, точност и внимателна медицинска нега. Извршување на сите должности и одговорности во согласност со воспоставените политики, процедури и упатства на ПЗУ Клиничка болница ЖАН МИТРЕВ. Извршување на други должности како што се бара.

Вештини и способности:

 • Висок степен на лична организираност
 • Способност за менаџирање со време и одредување на приоритети
 • Способност за тимска работа
 • Развиени интерперсонални вештини
 • Способност за работа во динамична средина
 • Висока флексибилност и адаптибилност

Потребни квалификации:

 • Медицинско образование
 • Лиценца за работа во дејноста
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик
 • Одлично познавање на MS Office програмот

Клиничка болница ЖАН МИТРЕВ нуди одлични услови за работа и високо професиoнална работна атмосфера. Основната почетна бруто месечна плата за горенаведеното рботно место изнесува 60.000 илјади денари (нето почетна плата 40.000).

Испратете мотивационо писмо и CV на vrabotuvanje@zmc.mk