Научните истражувања од болницата ЖАН МИТРЕВ во фокусот на учениците од НОВА

Дневна доза здравје

октомври 10,2017

Д-р Родни Росалиа, менаџер за медицински истражувања од болницата ЖАН МИТРЕВ неодамна, на група средношколци од Интернационалното училиште НОВА им презентираше научен пример од болницата ЖАН МИТРЕВ. Имено, на покана на ова училиште, а во рамките на Програмата „Вовед во научните истражувања“ тој претстави дел од истражувачко-научната работа во болницата, конкретно за хируршкиот третман за аортна стеноза како една од неколкуте специфичните процедури за д-р Жан Митрев и неговиот тим. Пред средношколците Родни објасни за причините за појавување на оваа болест, која група најчесто е погодена и како хируршки се третира. Секако, акцентот беше ставен на успехот од оваа процедура која е специфика за хируршкиот кардиоваскуларен тим од болницата ЖАН МИТРЕВ. Учениците имаа можност да добијат конкретни одговори во врска со оваа процедура, а посебен интерес покажаа околу прогресот кој се прави преку овие научни истражувања во медицината во Македонија и пошироко. Родни потенцираше за научното влијание од овие истражувања за понатамошно унапредување и примена на овие кардиоваскуларни хируршки решенија на светско ниво.

Соработката во рамките на оваа програма ќе продолжи и понатаму. Следен гостин предавач е д-р Лидија Велјановска Кириџиевска, искусен и долгогодишен радиолог во ЖАН МИТРЕВ. Програмата „Вовед во научните истражувања“ е годишна програма наменета за средношколците од НОВА, со цел запознавање со основите на истражувачката работа преку практични примери, а крајната цел е развивање на научни проекти од страна на учесниците кои подоцна би ги „бранеле“ пред професорите.