Неинвазивна вентилација со континуиран позитивен притисок (CPAP)

Дневна доза здравје

август 08,2020

CPAP терапијата (Continuous Positive Airway Preasure) претставува инструментална метода во респираторната терапија со која континуирано се инсулфрира додатен позитивен притисок во дишните патишта во текот на целиот респираторен циклус со помош на машина за дишење. Оваа терапија се спроведува со цел да се отвори и да се одржи отвореноста на алвеолите, да се подобри оксигенацијата и да се зголеми резидуалниот белодробен волумен, а да се подобри парцијалниот притисок на кислородот.

Станува збор за неинвазивна механичка вентилација која се спроведува со помош на маска за лице преку која се трансферира кислород со постојан позитивен притисок, третманот може да трае од 15 до 30 минути од еднаш до два пати дневно.

Овој тип на терапија се спроведува при претходно подготвено белодробие а тоа значи прочистување на насобраниот белодробен секрет со помош на перкусиона терапија ,постурална дренажа и аеросолна инхалација. Само ваквата комбинација од респираторана физиотерапија и CPAP може да даде позитивни резултати од спроведениот третман на пациентот. Терапијата може да се спроведува во хоспитални и во амбулантски услови.

Индикации за CPAP терапија се:

 • Ателектази и превенција од ателектази
 • Хронична опструктивна белодробна болест
 • Белодробен едем
 • Пневмонија
 • Инсуфициенција на респираторните мускули
 • Ноќна апнеја
 • Невролошка патологија и др.

Позитивни ефекти од третманот се:

 • Нормализирање на ритамот на дишење
 • Зголемена енергија и присутност во текот на денот
 • Зголемување на физичката кондиција
 • Нормализирање на сонот
 • Намалување на крвниот притисок
 • Намален ризик од срцев и мозочен удар
 • Зголемена ефикасност дома или на работа
 • Зголемен квалитет на живот

Кинезитерапијата т.е медицинските вежби истотака играат голема улога во третманот на респираторните заболувања, бидејки кондиционирањето на респираторната мускулулатура помага во подобрување на респираторниот статус на пациентот и затоа е потребен заеднички пристап во третманот на овој тип на заболувања.

Консултирајте се со физиотерапевтите од нашата клиника за да добиете повеќе информации околу терапијата и закажете амбулантски третмани.