Со силиконски прстен на желудникот за ефикасно слабеење

Дневна доза здравје

април 04,2018

Во Zan Mitrev Clinic се изведе поставување на gastric banding на желудникот што всушност претставува поставување силиконски прстен на самиот влез на желудникот. Доктор Мане Хаџи – Манчев кој со својот тим ја изведе операцијата појаснува дека со оваа процедура ефектот на слабеење се постигнува постепено и за подолг временски период.

Се поизразениот проблем поврзан со дебелината на популацијата неминливо бара ефикасни решенија кои современата медицина ги нуди. Дел од тие решенија е токму поставувањето на gastric banding што успешно се изведува во нашата клиника. Податоците велат дека по поставувањето на овој силиконски прстен слабеењето е до 3 килограми месечно.

Современиот начин на живеење, нередовната исхрана, неправилното хранење со „fast food“ а со тоа и внесување на големи количини на маснотии и јаглени хидрати се едни од причините за оваа состојба. Дебелината претставува состојба при која телесната тежина е најмалку 10% над емпириската норма за одредена висина. Кога идеалната телесна тежина е поголема од 20% тоа веќе претставува најблаг степен на дебелеење. Вишокот на енергетски материјал е најважен етиогенетски фактор кој доведува до гојазност. Во повеќе од 95% од случаите претераното внесување на високо калорична храна којашто е поголема од енергетската потреба на организмот е причина за екстремна гојазност.

Конзервативна терапија за екстремна гојазност којашто не вклучува хируршка интервенција за подолг временски период сè уште не е најдена. Сите научни студии за конзервативна терапија кај екстремна гојазност се сведуваат на смален внес на калории, медикаментозна терапија, зголемена физичка активност, но тие покажуваат ефект само на подолг временски период и тоа само кај 10% случаи. Овие резултати се незадоволителни за овој начин на слабеење. Во многу случаи овие диети во првата фаза доведуваат до губење на тежината но имаат и несакани ефекти бидејќи доведуваат до дефицит на витамини, протеини… Многу често се јавува ефект на пинг-понг или јо-јо ефект кога после губењето на тежината доаѓа до повторно зголемување на истата па дури и до добивање на поголема тежина од првобитната состојба.

Хируршката терапија за екстремна гојазност се сведува на неколку процедури за слабеење. Оперативните техники за екстремна гојазност се:

Малоапсорпциски процедури – цревни (интестинални) by-pass процедури, комбинирани процедури кои претставуваат методи со редукција на желудникот и by-pass процедури
Рестриктивни процедури (редукција на желудочниот волумен) – sleeve ресекција на желудникот (вертикална гастропластика) и gastric banding (хоризонтална гастропластика).

Треба да се нагласи дека од овие методи by – pass процедурите како и sleeve ресекциите на желудникот претставуваат мултилантни операции кои се неповратни. Најнеинвазивна метода за слабеење претставува поставување на gastric banding на желудникот.

Што претставува gastric banding?

Gastric banding претставува силиконски прстен кој се поставува на самиот влез на желудникот со што го дели желудникот на два дела, горен помал и долен поголем дел коишто меѓусебно комуницираат.

Како функционира тој и што се постигнува со неговото поставување?

Со поставување на овој силиконски прстен доаѓа до намалување на апетитот. Со поделбата на желудникот кога пациентот зема храна горниот дел на желудникот брзо се полни и се чувствува ситост со што треба да се престане внесувањето храна.

За да се постави gastric banding потребно е претходно да се направат некои неопходни испитувања и тоа:

Комплетно лабораториско испитување,
Хормонален статус
Неуропсихијатриски преглед
Гастроскопски преглед на желудникот
РТГ на белите дробови
Кардилошки преглед
Анестезиолошки преглед

Поставувањето на ваков силиконски прстен е поврзано и со возраста. Имено, тој се поставува на пациенти од 18 до 60 години. За да може да се пристапи кон оваа процедура потребно е BMI од 40 кг/м квадратен а доколку има коморбидитети (хипертензија, хипехолестермија, диабетес меллитус, sleep apnea) тогаш може да се стави силиконски прстен и на BMI од 35 кг/м кавадратен. Оваа метода се изведува исклучиво лапараскопски со тоа што се прават четири отвора на абдоменалниот ѕид преку кои се изведува целокупната интервенција со специјални инструменти. Оперативното време за оваа интервенција во просек изнесува околу 45 минути. На овој начин пациентите не се задржуваат во болница подолго време туку на вториот постоперативен ден ја напуштаат болницата.

Постојат контраиндикации кога оваа процедура не може да се изведе и тоа:

Недостаток на соработка со пациентот (психози, зависност од алкохол, медикаменти)
Гастринтестинални болести (кронова болест, улцеративен колит),
Конгенитални малформации на дигестивниот тракт
Ендокринолошки болести
Кусхингов синдром
Малигни тумори на која било локација во организмот
Специфични лекови (цитостатици, стероиди)
Болести на сврзното ткиво
Преголем хируршки ризик
Бременост
Несредена состојба на денталниот статус
Алергија на силикон

Силиконскиот прстен може да се извади доколку постои потреба за тоа. Оваа метода во светот, а сега веќе и во Zan Mitrev Clinic, се изведува подолго време при што резултатите се евидентни и претставува метода на избор за оперативна интервенција за слабеење.