Спинална хирургија – хирургија на рбетниот столб

Дневна доза здравје

ноември 11,2021


Спинална хирургија преставува дел од хируршките гранки, во медицината, која се однесува на изведување на оперативни интервенции на рбетниот столб.
Рбетниот столб е комплексна единица која се состои од структурите на мускулно-скелетниот систем и нервниот систем кај човекот.

 • Проблемите кои се појавуваат на рбетниот столб етиолошки(причински) може да се поделат на:
 • Деформитети на рбетниот столб (вродени и стекнати)
 • Сршеници на рбетниот столб(при пад или траума)
 • Патолошки скршеници на рбетниот столб (остеопоротични скршеници, скршеници во склоп на малигни болести)
 • Примарни тумори на рбетниот столб и секундарни метастатски депозити
 • Инфективни промени на пршленско тело и дискус (специфични и неспецифични инфекции, како и во склоп на други инфективни болести)
 • Дегенеративни болести на дискус
 • Дегенеративни болести на рбетниот столб(спондилоза, спондилоартроза)

Спинални оперативни интервенции

 • Задна инструментација (заден пристап)
 • Предна инструментација (преден пристап)
 • 360 степени(заден/преден комбиниран пристап)
 • MISS (минимално инвазивни оперативни интервенции)
 • Вертебропластика и кифопластика


Oвие процедури се користат за третман на компресивни фрактури на пршлените предизвикани од остеопороза.
И двете постапки вклучуваат инјектирање на коскен цемент сличен на лепак кој ја стврднува и ја зајакнува коската/пршленот.

Спинална ламинектомија/спинална декомпресија

Oва оперативна интервенција се изведува кај ‘рбетна стеноза, тоест состојби кои предизвикуваат стеснување на’ рбетниот канал што резултира со последователна компресија на рбетниот мозок и нервните корени, а се манифестира со болка, радикулопатија, вкочанетост или слабост.
Хирургот ги отстранува коскените ѕидови на пршлените и сите коскени шилци(остеофити), со цел да се отвори ‘рбетниот канал, се одстрани стенозата, а со тоа да се отстрани притисокот врз рбетниот мозок и нервните корени.

Дисектомија (парцијална или комплетна дисeктомија)

Оваа постапка се користи за отстранување на дискот кога има хернија и притиска на нервниот корен или на ‘рбетниот мозок.
Ламинектомијата и дисектомијата често се изведуваат заедно.

Фораминотомија

Во оваа процедура, хирургот ја зголемува коскената дупка каде нервниот корен излегува од ‘рбетниот канал за да спречи испакнати дискови или зглобови задебелени со возраста да не го притискаат нервот.

Нуклеопластика (исто така наречена декомпресија на плазма диск)

Оваа ласерска хирургија користи радиофреквентна енергија за лекување на луѓе со болки во долниот дел на грбот поврзани со блага хернија на дискот.

Хирургот вметнува игла во дискот. Плазма ласерски уред потоа се вметнува во иглата и врвот се загрева, создавајќи поле што го испарува ткивото во дискот, намалувајќи ја неговата големина и ослободувајќи го притисокот врз нервите.

Спинална фузија

Хирургот го отстранува ‘рбетниот диск помеѓу два или повеќе пршлени, а потоа ги спојува соседните пршлени со помош на коскени графтови или метални уреди обезбедени со завртки.
Спиналната фузија може да резултира со одредено губење на флексибилноста на’ рбетот и бара долг период на опоравување за да им се овозможи на коскените графтови да враснат и да ги спојат пршлените заедно.

Замена со вештачки диск

Ова се смета за алтернатива на спинална фузија за третман на луѓе со сериозно оштетени дискуси.
Постапката вклучува отстранување на дискот и негова замена со синтетички диск кој помага да се врати висината и движењето помеѓу пршлените.

Д-р Љупчо Николов
Специјалист по општа хирургија