Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Doza e shëndetit ditor

Kthehu te Doza e shëndetit ditor

14.08.2020

Goran Kungulovski i është përgjigjur pyetjeve të bëra nga Faktor.mk me temë: Llojet e testeve për zbulimin e koronavirusit

Goran Kungulovski, drejtor teknik i Bio Enginering dhe drejtues i laboratories për mjekësi të personalizuar në Spitalin klinik Zan Mitrev për Faktor.mk  shprehet se në Zan Mitrev Clinic bëhen edhe teste urgjente, në të njëjtën ditë ose në një datë të përgjedhur nga vetë pacientët. Në lidhje me pyetjen nëse ekzistojnë lloje të ndryshme të testeve, dhe nëse po, cili është ndryshimi ndërmet tyre, Kungulovski thekson se laboratoria gjenetike dhe mjekësisë së personalizuar ofron teste të bazuara RT-PCR të cilat janë të pajisura me çertifikatë CE-IVD dhe janë në listën e përdorimit urgjent të OBSH dhe / ose FDA.

Me këtë lloj testi, zbulohet direkt prania e virusit në mostrën e marrë nga hunda dhe fyti. Laboratori ynë, përveç qasjeve të tij diagnostikuese, është i vetmi laborator privat që kryen veprimtari kërkimore shkencore. Është laboratori i pari që ka sekuencionuar gjenomin e koronavirusit të ri (SARS-CoV-2) nga pacientët maqedonas dhe ka zbuluar se “lloji” i virusit në maqedoni transmetohet më lehtë se “lloji” i virusit në Wuhan. Si pjesë hulumtuese, laboratori ka zhvilluar gjithashtu një test të shpejtë të zbulimit të koronavirusit duke përdorur amplifikimin izotermik të ndërmjetësuar nga transkriptimi i kundërt (RT-LAMP).

Mostrat PCR të vërtetuara nga 503 pacientë janë të miratuara në mënyrë interne dhe ka një ndjeshmëri të shkëlqyeshme për zbulimin e 100 kopjeve në reagimin e viruseve. Në mënyrë të ngjashme me PCR dhe RT-LAMP, bën zbulimin e drejtpërdrejtë të virusit në mostrën e marrë. Përmes këtij testi, rezultatet fillestare mund të merren për 12-80 minuta, në varësi të përqendrimit viral tek pacienti. Laboratori është në kontakt me institucionet e autorizuara në lidhje me marrjen e licencës për të punuar me këtë test të veçantë dhe unik. Në Spitalin klinik Zan Mitrev, gjithashtu bëhen teste për të zbuluar nëse pacienti tashmë e ka kaluar virusin nëpërmjet detektimit të pranisë së antitrupave IgG.

Për kryerjen e testit RT-PCR nevojiten minimum 3 orë në rrethana optimale (pandemia nuk mundëson rrethana optimale). Për shkak se dhënia e rezultateve është një proces organizativ kompleks dhe multidisiplinar që përfshin teknikë laboratorik, administratorë dhe biologë molekularë, marrja e rezultateve varet nga numri i kryerjes së testeve gjatë ditës. Me kryerjen e testeve prej 200-300 në ditë, 99% e rezultateve merren të njëjtën ditë ose një ditë më vonë, theksoi Kungulovski.

Në të njëjtën kohë ai informon se spitali nuk ofron paketa familjare, por është e mundur që të kryhen teste të grupuara pooling, të cilat janë mënyra më efektive për ekzaminimin e koronavirusit, lidhur me çmimin Kungulovski thekson se informacionet lidhur me të gjitha testet, ofertat dhe zbritjet e ndryshme është në dispozicion janë administratorët e klinikës, 24 orë çdo ditë të javës.