Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ka shpresa për shërimin e pacientëve të sëmurë rëndë nga Covid-19

Kthehu te Doza e shëndetit ditor

09.07.2020

Ka shpresa për shërimin e pacientëve të sëmurë rëndë nga Covid-19

Të nderuar pacientë dhe kolegë,

Gjatë periudhës së muajit qershor, në Zan Mitrev Clinic janë trajtuar 23 pacientë, 21 meshkuj dhe 2 gra nga mosha 27-84 vjeç, gjenetikisht positive me shenja të theksuara të infeksionit Covid-19. Tek të gjithë pacientët është regjistruar zhvillim klinik disa ditor me temperature të lartë, kollitje, vështirësi në frymëmarrje, saturim nën 80% pavarësisht nga mbështetja e lartë me oksigjen dhe me ndryshime të theksuara të mushkërive dhe filmimet radiologjike kanë treguar shenja të rënda të pneumonisë bilaterale dhe sindromë të distresit akut respirativ (ARDS).

Të gjithë pacientët janë vendosur në mënyrë të vazhdueshme në apparat për pastrimin e gjakut ekstrakorporal nga firma Baxter, me kohëzgjatje nga 24-48 orë. Gjithashtu, sipas protokolleve tona, janë vendosur menjëherë në terapi antikoagulante me doza të larta, në terapi vitaminoze në doza të larta si dhe terapi fiyikale respirative dhe intenzive. Terapia antibiotike zbatuar veçanërisht sipas antibiogramit.

Në këtë mënyrë, tek të gjithë pacietët me përjashtim të njërit prej tyre, arritëm ta shmangnim aplikimin e aparatit respirativ si opsion për trajtimin e mëtejshëm. Të gjithë pacientët janë përmirësuar ndjeshëm sipas të gjitha parametrave klinikë dhe laboratorikë. Tashmë në shtëpi janë lëshuar 13 pacientë, 1 pacient ndodhet në respirator, dhe gjendet në gjendje klinike të përmirësuar, 1 pacient në moshën 84 vjeçare ka humbur jetën, duke mos pasur mundësinë për aplikimin e plotë të të gjitha procedurave për shkak të gjendjes së rëndë klinike.

Kjo mënyrë trajtimi zgjat nga 5-10 ditë në varësi të gjendjes klinike të pacientëve. Nëse ka kaluar një periudhë më e gjatë nga fillimi i sëmundjes para se të paraqiten në spital, është e nevojshme një kohë më e gjatë për përmirësimin e tyre, por nëse pamja klinike e dëmtimit të mushkërive është e përparuar, atëherë nuk mund ti vijmë në ndihmë në asnjë mënyrë.

I vetmi konotacion negativ i këtij trajtimi deri tani deri, nëse mund të thuhet kështu, është fakti që lidhet me kosto të lartë materialesh e cila mbulohet nga vetë pacientët.

Akad. Dr. Zhan Mitrev