Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Doza e shëndetit ditor

Kthehu te Doza e shëndetit ditor

17.03.2020

Kovid-19 dhe shtatzënia

Sot, një numër minimal informacioni është i disponueshem në lidhje me koronavirusin (Kovid-19) dhe shtatzëninë. Në dy studime të vogla, në të cilat përfshihen gjithsej 18 gra shtatzëna të konfirmuara me pneumoni Kovid-19, nuk ka asnjë provë laboratorike për transmetimin e infeksionit intrauterine tek foshnja. Megjithatë, dy raste neonatale të infeksionit janë të dokumentuara. Një tek një foshnjë 17-ditëshe, ku infeksioni me Kovid-19 i atribuohet kontaktit të ngushtë me të rriturit e infektuar; burimi dhe koha e transferimit në rastin tjetër janë të paqarta.

Parandalimi, vlerësimi, diagnostikimi dhe trajtimi i grave shtatzëna që dyshohet se kanë Kovid-19 duhet të jetë i njëjtë, madje edhe më rigoroz në krahasim me individët të cilët nuk bëjnë pjesë në këtë kategori, pasi mendohet se gratë shtatzëna janë më të ndjeshme ndaj zhvillimit të Kovid-19 dhe pasojat tek to janë më të rënda.

 

Dr. Irena Andonova

Specialiste në gjinekologji dhe obstetrikë