Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Doza e shëndetit ditor

Kthehu te Doza e shëndetit ditor

02.04.2020

PCR është metoda e vetme dhe më e besueshme për zbulimin e COVID-19 sipas rekomandimeve të Organizatës Botërore e Shëndetësisë

Laboratori i gjenetikës dhe mjekësisë së personalizuar në Zan Mitrev Clinic, në mënyrë rutinore praktikon metodat të cilat janë të vlevshme dhe të besueshme të rekomanduara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë për zbulimin e koronavirusit (COVID-19). Teknologjia e cila përdoret në laboratorin e gjenetikës dhe mjekësisë së personalizuar në klinikën tonë është saktësisht e njëjtë me teknologjinë në mbarë botën e cila përdoret për zbulimin e koronavirusit të ri.
Ekzistojnë disa lloje të testeve të cilat përdoren për detektimin e COVID-19, por ka një ndryshim të madh ndërmjet testeve që zbulojnë drejtpërdrejt praninë e virusit nga mostra e marrë nga pacienti, dhe testet që zbulojnë nëse pacienti ka një përgjigje imune ndaj këtij virusi.

Testet që zbulojnë kodin gjenetik janë më të sakta sepse zbulojnë edhe praninë apo përqendnrimin më të ulët të virusit. Për rezultatin e testit që tregon se pacienti ka një përgjigje imune, nevojiten një ose dy javë, në varësi të individit.

Qasja e vetme që konsiderohet të jetë më e besueshme dhe që duhet të zbatohet në praktikën e përditshme sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, janë metodat e bazuara PCR që zbulojnë drejtpërdrejt praninë e virusit në mostrën e marrë nga pacienti.

Kryerja e testit për COVID-19 bëhet në hapësira krejtësisht të ndara nga spitali, si dhe në kushtet e shtëpisë, rreptësisht me kryerjen e rezervimit të mëparshëm të terminit çdo ditë pune nga ora 07:00 – 19:00, në numrin e telefonit: 02 3091 484 ose në postën elektronike: infosalter@zmc.mk