Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Doza e shëndetit ditor

Kthehu te Doza e shëndetit ditor

21.09.2020

Rezultatet fillestare të testit PCR për koronavirusin vetëm për 12 minuta

Laboratori i mjekësisë gjenetike dhe të personalizuar brenda Spitalit klinik “Zan Mitrev” ka zhvilluar test të shpejtë për zbulimin e koronavirusit

Laboratori ynë, përveç qasjeve të tij diagnostike, është i vetmi laborator privat që kryen veprimtari kërkimore shkencore. Si pjesë e këtij aktiviteti, laboratori ka zhvilluar një test të shpejtë të zbulimit të koronavirusit duke përdorur përforcimin izotermik të ndërmjetësuar nga cikli i kundërt (RT-LAMP).

Testi është i vërtetuar në mënyrë interne nga mostrat e vlevshme të PCR tek 503 pacientë dhe ka ndjeshmëri dhe specifikë të shkëlqyeshme. Në mënyrë të ngjashme me PCR dhe RT-LAMP mundëson zbulimin e drejtpërdrejtë të virusit në mostër.

Nëpërmjet këtij testi është e mundur të merren rezultatet fillestare për 12-60 minuta, në varësi të përqendrimit të virusit tek pacienti. Laboratori është në kontakt me institucionet e autorizuara në lidhje me marrjen e licencës për të punuar me këtë test unik.

 

Laboratori gjithashtu kryen një test të shpejtë RT-PCR të aprovuar nga OBSH dhe listën e urgjencave të FDA. Përmes këtij testi, rezultatet merren për 30-45 minuta nga marrja e materialit në laborator.

Laboratori ynë është i pari në vend që ka bërë sekuencionimin e gjenomit të koronavirusit të ri (SARS-CoV-2) tek pacientët maqedonas dhe ka zbuluar se “lloji i virusit në maqedoni” transmetohet më lehtë në krahasim me “llojin e virusit në Wuhan”.