Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Doza e shëndetit ditor

Kthehu te Doza e shëndetit ditor

06.04.2021

Spitali klinik Zhan Mitrev filloi bashkëpunimin me Shoqatën Ndërkombëtare për Kujdesin Mjekësor të pacientëve të sëmurë në gjendje kritike

Në përputhje me angazhimin për të ofruar shërbime të larta për pacientët e sëmurë në gjendje kritike, Spitali klinik Zhan Mitrev është bërë pjesë e regjistrit global të virusit COVID-19 të drejtuar nga Shoqata Ndërkombëtare për kujdesin mjekësor të pacientëve të sëmurë në gjendje kritike, me bazë në SH.B.A. Të dhënat e përpunuara nga kjo organizatë do të përdoren për kryerjen e një analize gjithëpërfshirëse të trajtimit dhe rezultateve të pacientëve me virusin COVID-19 në të gjithë botën.

Qëllimi kryesor është të bëhet vlerësimi në kohë reale për sigurinë dhe efikasitetin e trajtimeve të COVID-19 përmes këtij regjistri.

Studimi universal i infeksioneve virale dhe sëmundjeve të frymëmarrjes, si një studim vëzhgues, përdor të dhëna nga të gjithë pacientët e rritur dhe të mitur të shtruar në spital. Nuk ka të dhëna identifikuese të pacientit. Për kryerjen e kësaj analize përdoren vetëm të dhëna anonime, pa gjeneralë, pra vetëm me numra identifikues.

Më konkretisht, regjistri global COVID-19 ndjek matricat intensive të trajtimit në spital pothuajse në mënyrë të drejtpërdrejtë.

Bashkëpunimi që do të realizohet së shpejti, është në thelb ndarja e të dhënave të paracaktuara në lidhje me COVID-19, e cila është thelbësore për zhvillimin e mëtejshëm të rekomandimeve dhe protokolleve në trajtimin e pacientëve të sëmurë në gjendje të rëndë.

Organizata  Society of Critical Care Medеcine është themeluar në vitin 1970 në Shtetet e Bashkuara dhe ka më shumë se 100 vende anëtare. Është një shoqatë e pavarur ndërkombëtare, arsimore dhe shkencore me seli në Shtetet e Bashkuara e cila këtë vit feston 50 vjetorin e saj.

Anëtarët e kësaj shoqate janë entitete shëndetësore që ofrojnë kujdes për pacientët e sëmurë rëndë ose të dëmtuar dhe është organizata e vetme që përfaqëson të gjithë përbërësit që janë pjesë e këtij lloji të kujdesit.

Kjo shoqatë mbështet kërkimin dhe edukimin për problemet që lidhen me kujdesin mjekësor të pacientëve të sëmurë në gjendje kritike. Shoqata publikon tre botime: mjekësia për kujdesin e pacientëve me sëmundje kritike, kujdes pediatrik për sëmundjet kritike dhe hulumtime për me sëmundje kritike, dhe janë të përfshirë në mënyrë aktive në zhvillimin e udhëzimeve dhe rekomandimeve me: Gazeta Kanadeze e Anestezisë, Akademia Amerikane e Pediatrisë dhe Raportet Kombëtare të Kongresit Amerikan.