Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne - Sub. spec. në kardiologji

Place of birth:

E-mail:

tanja.anguseva@zmc.mk

2004

Kurs për Ekokardiografi intraoperative transezofageale, Qenda për zemër, Berlin, Gjermani

1996-1998

Studime pasuniversitare në Klinikën për Kardiologji, Fakulteti i mjekësisë, Shkup. Tema: Imunoaktiviteti i pacientëve me fazën e fundit të dobësisë ishemike të zemrës

1997

Dhënie e provimit profesional për mjekësi të brendshme në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit në Shkup, Maqedoni

1993-1997

Specializim për Mjekësi Interne në fakultetin “Sh. Kiril dhe Metodij”

1990

Diplomim në  Fakultetin e mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup, Maqedoni

1985-1990

Fakulteti i mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup, Maqedoni

1989-1989

Seminar shkencor me temë “Sy Scheechan” Klinika për Obstetrikë, Fakulteti i mjekësisë, Shkup

 

2000 -tani

Specialiste në mjekësinë interne – sub. spec. në kardiologji në Spitalin klinik “Zan Mitrev” – Shkup, Maqedoni

2012
Key opinion leader për Maqedoninë pranë Shoqatës për insuficencë akute të veshkave në organizatën e  GAMBRO

2011
Specialiste kardiologe

2010
Asistente në Fakultetin për shkenca mjekësore pranë Universitetit Goce Dellçev – Shtip

2010
Drejtor i mjekëve, ISHP FILIP I DYTË, Shkup

2003-2004

IPS 1- Departamenti për kujdes intensiv 1, Qendra për zemër, Berlin, Gjermani

2000

Mjek përgjegjës i Departamentit për kujdes intensiv, ISHP FILIP I DYTË, Shkup

1997-2000

Stres test koronar, Ekokardiografi, monitorim holter EKG dhe ABP 24 orësh – Departamenti për sëmundje interne, Spitali ushtarak, Shkup

1994-2000

Departamenti për kujdes intensiv – departamenti për sëmundje interne, Spitali ushtarak, Shkup

1993-1994

Asistente në Departamentin për Hemodializë – departamenti për sëmundje Interne, Spitali ushtarak, Shkup

1990-1993

Mjek, praktikë e përgjithshme, Ambulanca ushtarake, Veles

 

 

 • Procedura joinvasive
  • EKO-kardiografi 2D dhe 3D
  • Ekokardiografi transezofageale
  • Sonografi Dopler dhe Arterie karotide
  • Sonografi Dopler dhe Arterie periferike
  • Stres Test Koronar (STK)
  • Ekokardiografi farmakologjike stresi
  • Monitorim 24 x Holter EKG
  • Monitorim 24 x Holter BP
 • Procedura invasive
  • Vendosje të linjave arteriale dhe venoze
  • Intubacion endotraheal
  • Vendosje të trakeostomës perkutane
  • Vendosje të gastrostomës
  • Vendosje të pompës balon intraaortale
  • Hemofiltrim veno-venoz
  • Vendosje të drenazhit torakal
  • Vendosje të cistostomës perkutane
2001 ESAO, Shoqata Evropiane për organe artificiale
2003 ISMICS, Shoqata internacionale për kardiokirurgji minimalisht invasive
2003 Shoqata për dobësi të zemrës, ESCARDIO (Shoqata Evropiane për kardiologji)
2004 Ura Evropiane – Aziatike për kardiokirurgji
2005 Shoqata Evropiane për kardiologji
2008 WSCTS 2008 anëtari komisionit, Kos, Greqi
2008 Bordi drejtues i shoqatës Kardiologjike të Maqedonisë
2009 ISMICS 2009 anëtar i komisionit, San Francisko, SHBA
2010 ERC Shoqata Evropiane për resurcitacion dhe reanimacion
2011 Shoqata maqedonase për kirurgji kardiovaskulare e Republikës së Maqedonisë
2011 SHMNDTOA Shoqata maqedonase për nefrologji, dializë, transplantim dhe organe artificiale
 1. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N, Milev I.  2012.
  Hybrid procedure for petient with aortoectasia and aortic coarctation- case report.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :67
 2. Z.Mitrev, T.Anguseva, V.Be/ostotckij, E.Stoicovski. 2012
  Aortic root reconstructive surgery – new created technique
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :24
 3. Milev, I, Anguseva T, Idrizi S, Ampova V, Stoicovski E, Belostotckij V, Mitrev Z.  2012.
  Inetrventional procedures for congenital heart disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :46
 4. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E.  2012.
  Initial experience with perceval suturiess valve.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :72
 5. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012.
  Reconstructive surgery for aortic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :22
 6. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012.
  Surgery for patients with diffuse atherosclerotic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :30-31
 7. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2012.
  Suction-assisted bioglue application for reinforcement of suture line – new haemosthatic technique in aortic surgery.
  EACTS Daily News. :19.
 8. Mitrev Z, Anguseva T, Hristov T
  Suction – assisted bioglue application foe reinforcement of suture line – new haemostatic technique in aortic surgery
  Daily News (EACTS), Issue 5, 26th Annual Meeting, Daily News Saturday 27th of October, 2012
 9. Ampova, V, Schranz D, Hristov N, Milev I, Shpend I, Shorko J, Nikolic A, Anguseva T, Mitrev Z.  2010.
  Amplatzer оклузија на паравалвуларен leak на механичка протеза по реоперација на дехисценција на митрална механичка протеза- Приказ на случај.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :126-127.
 10. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Descending aorta replacement through median sternotomy.
  The Heart Surgery Forum. :77.
 11. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Spontaneous rupture of left ventricular true aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :85
 12. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Petrovski V.  2010.
  Surgical treatment of giant extracranial internal carotid artery aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :105.
 13. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Surgical treatment of multylocular hydatid cyst of the left ventricle.
  The Heart Surgery Forum. :103
 14. Anguseva, T, Mitrev Z, Milev I.  2010.
  Transcatheter VSD closure after cardiac surgery in patient with Sy eisenmenger – A case report.
  The Heart Surgery Forum. :33.
 15. Anguseva, T, Belostotckij V, Milev I, Idrizi S, Nikolova D, Kostova V, Mitrev Z.  2010.
  Предоперативна употреба на интраортна балон пумпа кај пациенти за бајпас хирургија.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :139.,
 16. Anguseva, T, Milev I, Idrizi S, Petrovski V, Mitrev Z.  2010.
  Трансезофагеална ехокардиографија во дијагностиката на аортната дисеквија.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :108.
 17. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Hristov N, Nikolic A.  2010.
  Хируршки третман на генерализирана атеросклероза.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :138.
 18. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2009.
  Is There a Less Invasive Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair? Off-pump thoracoabdominal surgery
 19. Ambarkova Vilarova, E, Anguseva T, Blagoevska M, Mitrev Z.  2009.
  Употреба на крв и крвни компоненти во кардиохирургија наше искуство (2004-2008).
  Book of Abstract from the III Congress of the Macedonian Society of Transfusion Medicine. 63(75):158.
 20. Dimiskovska, S, Anguseva T, Klinceva M, Mitrev Z.  2007.
  24 hours ECG Holter monitoring evaluates types of arrhythmias in accordance to type of cardiac surgery.
  EKG Holter.
 21. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.
  Autotransplantation for treatment of a giant left atrium.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S94.
 22. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostockij V.  2007.
  Clinical results from stentless aortic valve replacement.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S11.
 23. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V.  2007.
  Direct circular repair for left ventricle aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S79.
 24. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V, Petrovski V.  2007.
  New Sugrical Technique for Stentless Aortic Valve Replacement.
  International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery. :269.
 25. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.
  Surgical treatment of multylocular hydracyst of the left ventricle – A case report.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S102.
 26. Mitrev, Z, Anguseva T.  2006.
  Complex Reconstruction of Hydatic Cust-Destructed Left Ventricle: A Case Report.
  The Heart Surgery Forum. 9(1):58-60.
 27. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostockij V.  2006.
  Left Ventricular Reconstruction In Off Pump Technique.
  Innovations. 1(4)
 28. Mitrev Z, Anguseva T, Vasileva A, Hristov N, Risteski P.
  Transplantation or alternative surgical treatment of patients with ischemic dilative cardiomyopathy and aneurysmatic dilation of the left ventricular cavity.
  Int J Artif Organs. 2002 Apr;25(4):321-6.
  PMID: 12027143 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 29. Mitrev ZK, Anguseva TN.
  Complex reconstruction of hydatid cyst-destructed left ventricle: a case report.
  Heart Surg Forum. 2006;9(1):E490-2.
  PMID: 16318934 [PubMed – indexed for MEDLINE]

2004

Çmim për case report më të mirë – takimi i 10-të vjetor, STT, Majami, SHBA2006Kursi i parë për ekokardiografi 3D, Roterdam, Holandë

2003

Çmim për prezantim më të mirë gojor dhe prezantimi më i mirë audio dhe vizual në Kongresin e 6-të Internacional të Shoqatës internacionale për kardiokirurgji minimalisht invasive – 19.06.2004

 

Anglisht

Serbisht

Gjermanisht

Shqip