Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Ekipi i Zan Mitrevit

Back to Doctors

Dr. Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

Place of birth:

E-mail:

vasko.trpeski@zmc.mk

2022

Mjek i licencuar i mjekësisë së përgjithshme, LK në /i Republikës së Maqedonisë

2016-2022

Studimet universitare në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” , Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

2012-2016

Shkolla e mesme mjekësore “Nikola Shtejn” Tetovë në drejtimin infermier/teknik

2024- sot

Doktor i mjekësisë së përgjithshme, në Spitalin klinik “Zhan Mitrev”, Shkup

2023

Doktor i mjekësisë së përgjithshme në kompleksin industrial “Kromberg & Schubert” – Ilinden

2021-2022

Vullnetar në Institutin Publik Shëndetësor UK Kardiologji – Shkup

  • Anëtar i organizatës studentore “Shoqata e Studentëve të Mjekësisë”-Shkup 2019-2022
  • Seminar me temë “Elektrokardiografia” – Maj 2022
  • Seminar me temë “Ndikimet neurologjike të COVID -19” – Mars 2021
  • Pjesëmarrja në një simpozium shkencor me temë; The matter of the heart; Impliсations for pediatric and adult cardiac surgery –  Dhjetor 2019 Shkup