Ekipi i Zan Mitrevit

Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

2007

Subspecialist në Hematologji

1995

Doktor në Shkenca Mjekësore – Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” Shkup, R. Maqedonsë

1987

Specialist në mjekësinë e brendshme

1983 – 1987

Specializimi në mjekësinë e brendshme

1979

Doktor i Mjekësisë në Fakultetin e Mjekësisë, Universiteti “Shën. Kirili dhe Metodi” Shkup, R. Maqedonisë

2022 – sot

Specialist në mjekësinë e brendshme – Subspecialist në hematologji në Spitalin klinik Zhan Mitrev, Shkup

2004 – 2022

Anëtar i trupit koordinues të Departamentit të Mjekësisë së Brendshme

1986 – 2022

Mësimdhënie në mjekësinë interne në Fakultetin e Mjekësisë në Shkup

2000 – 2022

Раководител и основноположник на трансплантација на коскена срцевина хематопоетски матични клетки во Р. Македонија

Drejtues dhe themelues i transplantit të qelizave staminale hematopoietike të palcës së eshtrave në R. Maqedonisë

2006 – 2007

Drejtor i Institutit SHëndetësor Publik – Qendra Klinike

1999 – 2002

Drejtor i ISHP Klinikës për Hematologji, Shkup

1979 – 1983

Doktor i Mjekësisë në Shtëpinë e Shëndetit Kaçanik, R. Kosovës

2000 – 2022

Përgjegjës dhe pjesëmarrës në projekte kërkimore shkencore në fushën e transplantimit, mjekësisë rigjeneruese dhe hematologjisë

1997 – 1999

Trajnim profesional në “Qendrën për Transplantimin e Palcës Kockore” në “Gheorghe Papanikolaou” – Selanik,  Greqi

1992 – 1993

Specializim në “Qendrën për Transplantimin e Palcës Kockore” në Milano, R. Italia

  • Shoqata Amerikane e Hematologjisë
  • Nga 2005 deri në 2017 Anëtar i Këshillit të Qytetit të Shkupit dhe nënkryetar i Qytetit të Shkupit
  • Shoqata humanitare e pacientëve të trajtuar me transplantim të qelizave staminale hematopoietike
  • Shoqata maqedonase për transplantim të organeve dhe indeve
  • Udhëheqës i ekipit të transplantimit të qelizave staminale hematopoietike në Republikën e Maqedonisë dhe anëtar i EMBT – Grupi Evropian për Transplantimin e Palcës së Kockave
  • Oda Mjekësore e R. Maqedonisë

  • Autor dhe bashkautor i më shumë se 250 punimeve shkencore në fushën e hematologjisë, transplantimit dhe mjekësisë rigjeneruese
  • Bashkautor i librit për mjekësinë e brendshme propedeutike (ekzaminimi klinik) dhe hematologjia
  • Mentor i disertacioneve të magjistraturës dhe doktoraturës të mbrojtura në Fakultetin e Mjekësisë, Shkup, R. Maqedonisë

Anglisht

Sërbisht

Kroatisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Vilma Ampova Sokolov

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Angjusheva

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Lilija Haxhievska

Dr. Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

Shihni profilin
Enver Idoski

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Ninosllav Ivanovski

Prof. Dr. Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Milan Markovski

Dr. Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Shihni profilin
Ilija Neshkovski

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

Shihni profilin
Katerina Ristoska

Dr. Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

Shihni profilin
Zorica Zajkova

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Trpevska

Dr. Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

Shihni profilin
Vasko Tërpeski

Dr. Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Dr. Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin