Ekipi i Zan Mitrevit

Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

2011

Subspecializim për kardiologji në universitetin Sh. Kiril dhe Metodij në Shkup, Maqedoni

2011 

Është zgjedhur për asistent i fakultetit të mjekësisë pranë UGD Shtip

2004

Kualifikim pasuniversitar për ekografi abdominale

2003

Specializim për mjekësi interne në universitetin e mjekësisë në Sofje, Bullgari

1999

Mjek i përgjithshëm në ambulancën ushtarake në Dibër
1998

U diplomua si mjek i përgjithshëm i universitetit të mjekësisë në Sofje, Bullgari

2004 – sot

– Mjek përgjegjës i qendrës diagnostike në Spitalin klinik “Zhan Mitrev”.

– Specialist internist, subspecialist kardiolog, Spitali special për sëmundje kirurgjikale, Shkup, Republika e Maqedonisë

– Mjek përgjegjës i departamentit të kujdesit gjysmë intensiv dhe kardiologjisë

– Mjek i pavarur i repartit të kujdesit intensiv

– Menaxhim preoperativ dhe postoperator i pacientëve kirurgjikale

– Mjek përgjegjës i departamentit të përgatitjes dhe trajtimit postoperativ

– Mjek i përgjithshëm në klinikën ushtarake në Dibër, R. Maqedonia
(Mars, 1999 – Shtator, 1999).

 • Procedura joinvasive
  • Ekokardiografi transtorakale
  • Ekokardiografi transezofageale
  • Dopler Vaskular të enëve të gjakut në ekstremitete
  • Dopler Vaskular të arterieve karotide
  • Dopler Transkranial
  • Ekografi abdominale
  • Ekografi të gjëndrës tiroide
 • Procedura invesive:
  • Vendosje të IABP (pompë balon intraaortale)
  • Perikardiocentezë
  • Drenazh torakal perkutan
  • Punktime pleurale
  • Paracentezë (Heqje të lëngut nga stomaku)
  • Vendosje të CVK (Katetër qendror venoz)
  • Vendosje të linjës arteriale për ndjekje të vazhdueshme të tensionit arterial
  • Monitorim hemodinamik (Vigileo)
  • Vendosje të kateterëve brinarë foley
  • Stres test koronar
  • Monitorim Holter EKG 24-orësh
  • Monitorim ABP (Ndjekje dhe analizë 24-orëshe të tensionit të gjakut)
 • Procedura me interes
  • Ekokardiografia
  • Komplikimet e infarktit akut të miokardit
  • Sëmundja karotide

 • Oda e mjekëve të R. së Maqedonisë
 • Shoqata kardiologjie maqedonase
 • Shoqata kardiologjie evropiane

 1. Enver Idoski, Tanja Angusheva, Zan Mitrev
  REVERSE LEFTVENTRICULAR REMODELLING AFTER SURGICAL CORRECTION OF ISCHAEMIC MITRAL REGURGITATION
  Takimi i shtatë kroat ekokardiografik, Dubrovnik, Kroaci ( 2013 )
 2. Mitrev Zh., Idoski E., Hristov N., Mantov M., Dimitrovska M., Ristov T.
  Rezultate të mesme nga ndjekja e aortoplastikës reduktuese ascendente. Kongresi i katërt i kardiologëve të Maqedonisë 2010 faq. 144
 3. Mitrev Zh., Idoski E., Hristov N., Dimitrovska M., Ristov T., Pavllov B.
  Arrest konvencional kardiologjik përballë operacionit me zemër pulsuese me barkushe të majtë shumë të dëmtuar.
  Kongresi i katërt i kardiologëve të Maqedonisë 2010 faq. 141
 4. Mitrev Zhan, Idoski Enver, Hristov Nikolla, Pavllov Borçe
  Silueta e zemrës pas zëvendësimit mitral valvular, anuloplastikë trikuspide dhe biatrioplastikë
  Kongresi i katërt i kardiologëve të Maqedonisë  2010 faq. 139
 5. Mitrev Zan, Idoski Enver, Hristov Nikola.
  Spontaneus recanalization of occluded saphenous vein graft following femoro-politeal bypass.
  Kongresi i katërt i kardiologëve të Maqedonisë 2010 faq. 147
 6. Z. Mitrev, T. Anguseva, V. Belostotskij, V. Petrovski, N. Hristov, E. Idoski, Surgical treatment of aortic aneurysms in a patient with ehlers-danlos syndrome.
 7. Enver Idoski, Zhan Mitrev
  Trajtim kirurgjikal të VSD postinfarkti.
  Simpoziumi profesional e shoqatës së mjekëve të R. së Maqedonisë. Strugë 27.10.2006 MEDICUS ISSN 1409-6366-UDC61 viti 2006
 8. Mitrev Zan, Idoski Enver, Hristov Nikola, Pavlov Borce.
  Cardiac silhouette following a mitral valve replacement, tricuspid annuloplasty and atrioplasty of both atria.
  Kongresi i katërt i kardiologëve të Maqedonisë 2010 faq. 140
 9. Shpend Idrizi, Ivan Milev, Enver Idoski, Anica Vasileva, Tanja Angjuseva, Zan Mitrev.
  Transesophageal echocardiography in the early postoperative period following open heart surgery.
  Simpoziumi profesional e shoqatës së mjekëve të R. së Maqedonisë. Strugë 27.10.2006 MEDICUS ISSN 1409-6366-UDC61 viti 2006
 10. Tanja Anguseva, Ivan Milev, Vlado Petrovski, Anica Vasileva, Enver Idoski, Borjanka Georgieva, Zan Mitrev.
  Intraoperative 3D transesophageal evaluation of the heart.
  Simpoziumi profesional e shoqatës së mjekëve të R. së Maqedonisë. Strugë 27.10.2006 MEDICUS ISSN 1409-6366-UDC61 viti 2006.
 11. Mitrev Z., Anguseva T., Belostotckij V., Petrovski V., Hristov N., Idoski E.
  Surgical treatment of aortic aneurysms in a patient with Ehlers-Danlos syndrome
  05/2010 Portoroz, Slovenia “7th Annual Euro-Asian Bridge Society”
 12. Mitrev Z., Anguseva T., Belostotckij V., Petrovski V., Idoski E.
  Spontaneous rupture of Left Ventricle true aneurysm
  05/2010 Portoroz, Slovenia “7th Annual Euro-Asian Bridge Society”
 13. J. Mirchevski, Zh. Mitrev, Zh. Popov, B. Stavreski, T. Angjuseva, E. Idoski, M. Klincheva
  Total Duodenopancreatectomy With Right Radical Nephrectomy ang Retroperitoneal Lymph Dissection a Malignant Tumor of Pancreas With Surrounding
 14. Mitrev Ž, Anguseva T, Hristov N, Stoicovski E, Idoski E, Milev I, Idrizi S
  Surgery for thoracoabdominal aortic aneurysm
 15. Mitrev Ž,Anguseva T, Stoicovski E, Hristov N, Idoski E, Matvejcuk A Reconstructive surgery for Aortic Valve and Aortic Root.
 16. Klincheva M, Ambarkova Vilarova E, Anguseva T, Milev I, Idoski E, Mitrev Z
  Combination of genetic mutations could lead to myocardial infarction in a very young male adult – CASE REPORT
 17. Z.Mitrev, T.Anguseva, E.Stoicovski, N.Hristov, E.Idoski, A.Matvejcuk*
  Reconstructive surgery for Aortic Valve Stenosis
  *MORF 3 CVKG im.A.A.Vishnevskogo,Krasnogorsk,Moscow region
 18. Z.Mitrev ,T. T. Angusheva , N.Hristov.,E Stoicoski, E. Idoski , A. Mtvejcuk
  **MORF 3 CVKG im.A.A.Vishnevskogo,Krasnogorsk,Moscow region
  Surgery for thoracoabdominal aortic aneurysm
 19. Dr. Elena Vilarova Ambarkova, D-r Enver Idoski
  RATIONAL USE OF BLOOD COMPONENS IN CARDIAC SURGERY – OUR NINE YEARS EXPERIENCE
 20. Endothelial Nitric Oxide Synthase T-786C Mutation, Prothrombin Gene Mutation (G-20210-A) and Protein S Deficiency Could Lead to Myocardial Infarction in a Very Young Male Adult
  Milka Klincheva*, Elena Ambarkova Vilarova, Tanja Angjusheva, Ivan Milev, Enver Idoski, Zan Mitrev
  Access Macedonian Journal of Medical Sciences.
 21. Surgical Management of Extracranial Vertebral Artery Disease to Resolve Neurological Symptoms: a single-centre experience Atanas Stojanov1, Riste Zimoski1, Milan Klimkarov1, Kristina Madjoska2, Rodney Rosalia1, Nikola Hristov1, Enver Idoski1 and Zan Mitrev1. 1Zan Mitrev Clinic”, The Republic of North Macedonia 2Harvard Medical School, Department of Neurobiology
 22. Challenges and Dilemmas in the Use of Contrast Based Diagnostic Procedures in Cardio-Vascular Pathology: The Key Role of Acute Kidney Injury
  IVANOVSKI Ninoslav 1, VELJANOVSKA-KIRIDJIEVSKA Lidija 1, PIZULA Elena 1, POPOVSKA-CVETKOVSKA Magdalena 1, ATANASOV Zvonko 1, KLINCEVA MilKA 1, ANGJUSEVA Tanja 1, STOICOVSKI Emil 1, NESKOVSKI Ilija 1, ZAFIROVSKA Planinka 1, ROSALIA Rod 1, IDOSKI Enver 1, MITREV Zan 1

Frengjisht
Bullgarisht
Rusisht
Serbisht
Anglisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Vilma Ampova Sokolov

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Angjusheva

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

Shihni profilin
Borçe Georgievski

Prof. Dr. Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Lilija Haxhievska

Dr. Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Ninosllav Ivanovski

Prof. Dr. Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Milan Markovski

Dr. Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Shihni profilin
Ilija Neshkovski

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

Shihni profilin
Katerina Ristoska

Dr. Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

Shihni profilin
Zorica Zajkova

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Trpevska

Dr. Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

Shihni profilin
Vasko Tërpeski

Dr. Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Dr. Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin