Ekipi i Zan Mitrevit

Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Fakulteti i Mjekësisë pranë Universitetit “Sh. Kiril dhe Metodij” – Shkup

Gjimnazi “Josip Broz Tito” – Resnjë

2006

Specialist për Mjekësi Interne në Qendrën Diagnostikuese të spitalit special “FILIP I DYTË”

2003 – 2005

PZO Qendra për sëmundje të brendshme “SRCE” – Shkup

2003

Doktor i mjekësisë, Specialist për Mjekësi Interne.

1993 – 2003

Enti për rehabilitim të sëmundjeve të mushkërisë – Oteshevo

1991 – 1993

Shtëpia e Shëdnetësisë – Resnjë

2013

Asistent (specialist) për mjekësi interne pranë Universitetit “Goce Dellçev” në Shtip

2011

Forumi i 20-të internacional për evoluim të kujdesit kardiovaskular, Budapest, R. e Hungarisë

2010

ALS provider course pranë ERC, Shkup, Maqedoni

Seminari i parë për sonografi kolor dopler vaskular të Asociacionit Bullgar për ultratingull vaskular, Spitali special Tokuda, Sofje, R. e Bullgarisë

2009

Kurs internacional për ekokardiografik kardiovaskulare, Novi Sad, Serbi

Seminar për dopler ultrasonografi vaskulare, Universiteti në Kragujevac

2008

Kurs për PAH, Pragë

Kurs për praktikë të mirë klinike

Procedura joinvasive

  • Ekokardiografi 2D
  • Sonografi Koler dopler të arterieve karotide dhe vertebrale
  • Sonografi Koler dopler të arterieve dhe venave periferike
  • Sonografi Koler dopler të venave jugulare
  • Stres test koronar
  • EKG 24-orëshe dhe holter ABP 24-orëshe

  • Shoqata kardiologjike maqedonase
  • Shoqata maqedonase për kirurgji kardiovaskulare

Anglisht

Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Vilma Ampova Sokolov

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Angjusheva

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

Shihni profilin
Borçe Georgievski

Prof. Dr. Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Lilija Haxhievska

Dr. Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

Shihni profilin
Enver Idoski

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Ninosllav Ivanovski

Prof. Dr. Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Ilija Neshkovski

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

Shihni profilin
Katerina Ristoska

Dr. Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

Shihni profilin
Zorica Zajkova

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Trpevska

Dr. Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

Shihni profilin
Vasko Tërpeski

Dr. Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Dr. Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin