Ekipi i Zan Mitrevit

Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

2020

Ka kryer studimet e doktoraturës në kardiologji të shkencave mjekësore në Universitetin Goce Dellçev në Shtip

2016

Studimet e doktoratës në kardiologji – Fakulteti i Mjekësisë Goce Dellçev-Shtip

2012

Dhënja e provimit për subspecializimin në klinikën e kardiologjisë në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit “Shën Kirili dhe Metodi” Shkup, R. Maqedonisë së Veriut

1996-1998

Studime pasuniversitare në Klinikën për Kardiologji, Fakulteti i mjekësisë, Shkup. Tema: Imunoaktiviteti i pacientëve me fazën e fundit të dobësisë ishemike të zemrës

1997

Dhënie e provimit profesional për mjekësi të brendshme në Fakultetin e Mjekësisë të Universitetit në Shkup, Maqedoni

1993-1997

Specializim për Mjekësi Interne në fakultetin “Sh. Kiril dhe Metodij”

1990

Diplomim në  Fakultetin e mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup, Maqedoni

1985-1990

Fakulteti i mjekësisë “Sh. Kiril dhe Metodij”, Shkup, Maqedoni

1989-1989

Seminar shkencor me temë “Sy Scheechan” Klinika për Obstetrikë, Fakulteti i mjekësisë, Shkup

1980 – 1984

Shkolla e Mesme Mjekesore “Koço Racin”-Veles

2000 – në vazhdim

Specialiste në mjekësinë interne – sub. spec. në kardiologji në Spitalin klinik “Zan Mitrev” – Shkup, Maqedoni

2021

Docent në Fakultetin e Shkencave Mjekësore në Universitetin Goce Dellçev në Shtip

2020

Anëtar i ekipit të transplantit të zemrës në R. e Maqedonisë së Veriut

2018

Udhëheqëse e ekipit për mbështetjen mekanike të qarkullimit të gjakut në dështimin kronik të zemrës në fazën e fundit, (perioperativ, trajtimi i kujdesit intensiv pas operacionit dhe ndjekja e pacientëve me dështim të zemrës

2014

Lider kryesor për CRRT për RS Maqedoninë

2010-2013

Drejtor mjekësor ne institucionin privat shëndetësor “Filip Vtori / Filipi i Dytë” – Shkup

2012

Koordinator arsimor dhe asistent në Fakultetin e Shkencave Mjekësore në Universitetin Goce Dellçev – Shtip

Key opinion leader për Maqedoninë pranë Shoqatës për insuficencë akute të veshkave në organizatën e  GAMBRO

2010

Asistente në Fakultetin për shkenca mjekësore pranë Universitetit Goce Dellçev – Shtip

2000

Mjek përgjegjës i Departamentit për kujdes intensiv, ISHP FILIP I DYTË, Shkup

1997-2000

Stres test koronar, Ekokardiografi, monitorim holter EKG dhe ABP 24 orësh – Departamenti për sëmundje interne, Spitali ushtarak, Shkup

1994-2000

Departamenti për kujdes intensiv – departamenti për sëmundje interne, Spitali ushtarak, Shkup

1993-1994

Asistente në Departamentin për Hemodializë – departamenti për sëmundje Interne, Spitali ushtarak, Shkup

1990-1993

Doktor, praktikë e përgjithshme, Ambulanca ushtarake, Veles

2009

Anëtar i komisionit ISMICS 2009, San Francisko, SHBA

2008

Anëtar i komisionit WSCTS 2008, Kos, Greqi

2007

Anëtar i Komisionit ISMICS 2007, Romë, Itali

Shkenca e Aplikuar për Kirurgët Kardio-Torakal

Kursi i avancuar CRRT, Beograd, Serbi

2006

Kurs i Avancuar në Ekokardiografi Transezofageale Intraoperative-Vjenë, Austri

Kursi i parë për Ekokardiografinë 3D, Roterdam, Holandë

2004

Kurs për Ekokardiografi intraoperative transezofageale, Qenda për zemër, Berlin, Gjermani

2003-2004

IPS 1- Departamenti për kujdes intensiv 1, Qendra për zemër, Berlin, Gjermani

  • Procedura joinvasive
   • EKO-kardiografi 2D dhe 3D
   • Ekokardiografi transezofageale
   • Sonografi Dopler dhe Arterie karotide
   • Sonografi Dopler dhe Arterie periferike
   • Stres Test Koronar (STK)
   • Ekokardiografi farmakologjike stresi
   • Monitorim 24 x Holter EKG
   • Monitorim 24 x Holter BP
  • Procedura invasive
   • Vendosje të linjave arteriale dhe venoze
   • Intubacion endotraheal
   • Vendosje të trakeostomës perkutane
   • Vendosje të gastrostomës
   • Vendosje të pompës balon intraaortale
   • Hemofiltrim veno-venoz
   • Vendosje të drenazhit torakal
   • Vendosje të cistostomës perkutane

2017

Akademia Ndërkombëtare e Menaxhimit të Fluideve (IFAD)

Shoqata Evropiane për Kujdesin Intensiv

Shoqata Britanike për Kujdesin Intensiv

2011

MZNDTVO Shoqata maqedonase për nefrologji, dializë, transplantim dhe organe artificiale

Shoqata maqedonase për kirurgji kardiovaskulare të Republikës së Maqedonisë

2009

Shoqata Evropiane e Reanimacionit

2008

Anëtar i bordit drejtues të Shoqatës së Kardiologjisë së Maqedonisë

2005

Shoqëria Evropiane e Kardiologjisë

2004

Ura europiano-aziatike për kardiokirurgji

2003

Shoqata e dështimit të zemrës, ESCARDIO (Shoqata Evropiane e Kardiologjisë)

ISMICS, Shoqata Ndërkombëtare për Kirurgjinë Minimale Invazive të Kardiokirurgjisë

2001

ESAO, Shoqata Evropiane për Organet Artificiale

 

 1. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N, Milev I.  2012.
  Hybrid procedure for petient with aortoectasia and aortic coarctation- case report.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :67
 2. Z.Mitrev, T.Anguseva, V.Be/ostotckij, E.Stoicovski. 2012
  Aortic root reconstructive surgery – new created technique
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :24
 3. Milev, I, Anguseva T, Idrizi S, Ampova V, Stoicovski E, Belostotckij V, Mitrev Z.  2012.
  Inetrventional procedures for congenital heart disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :46
 4. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E.  2012.
  Initial experience with perceval suturiess valve.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :72
 5. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012.
  Reconstructive surgery for aortic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :22
 6. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Stoicovski E, Hristov N.  2012.
  Surgery for patients with diffuse atherosclerotic disease.
  9th Annual Meeting-Euro Asian Bridge. :30-31
 7. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2012.
  Suction-assisted bioglue application for reinforcement of suture line – new haemosthatic technique in aortic surgery.
  EACTS Daily News. :19.
 8. Mitrev Z, Anguseva T, Hristov T
  Suction – assisted bioglue application foe reinforcement of suture line – new haemostatic technique in aortic surgery
  Daily News (EACTS), Issue 5, 26th Annual Meeting, Daily News Saturday 27th of October, 2012
 9. Ampova, V, Schranz D, Hristov N, Milev I, Shpend I, Shorko J, Nikolic A, Anguseva T, Mitrev Z.  2010.
  Amplatzer оклузија на паравалвуларен leak на механичка протеза по реоперација на дехисценција на митрална механичка протеза- Приказ на случај.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :126-127.
 10. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Descending aorta replacement through median sternotomy.
  The Heart Surgery Forum. :77.
 11. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Spontaneous rupture of left ventricular true aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :85
 12. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Petrovski V.  2010.
  Surgical treatment of giant extracranial internal carotid artery aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. :105.
 13. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N, Belostotckij V.  2010.
  Surgical treatment of multylocular hydatid cyst of the left ventricle.
  The Heart Surgery Forum. :103
 14. Anguseva, T, Mitrev Z, Milev I.  2010.
  Transcatheter VSD closure after cardiac surgery in patient with Sy eisenmenger – A case report.
  The Heart Surgery Forum. :33.
 15. Anguseva, T, Belostotckij V, Milev I, Idrizi S, Nikolova D, Kostova V, Mitrev Z.  2010.
  Предоперативна употреба на интраортна балон пумпа кај пациенти за бајпас хирургија.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :139.,
 16. Anguseva, T, Milev I, Idrizi S, Petrovski V, Mitrev Z.  2010.
  Трансезофагеална ехокардиографија во дијагностиката на аортната дисеквија.
  4th Macedonian Cardiology Congress. :108.
 17. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostotckij V, Hristov N, Nikolic A.  2010.
  Хируршки третман на генерализирана атеросклероза.
  4th Macedonian Congress of Cardiology. :138.
 18. Mitrev, Z, Anguseva T, Hristov N.  2009.
  Is There a Less Invasive Thoracoabdominal Aortic Aneurysm Repair? Off-pump thoracoabdominal surgery
 19. Ambarkova Vilarova, E, Anguseva T, Blagoevska M, Mitrev Z.  2009.
  Употреба на крв и крвни компоненти во кардиохирургија наше искуство (2004-2008).
  Book of Abstract from the III Congress of the Macedonian Society of Transfusion Medicine. 63(75):158.
 20. Dimiskovska, S, Anguseva T, Klinceva M, Mitrev Z.  2007.
  24 hours ECG Holter monitoring evaluates types of arrhythmias in accordance to type of cardiac surgery.
  EKG Holter.
 21. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.
  Autotransplantation for treatment of a giant left atrium.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S94.
 22. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostockij V.  2007.
  Clinical results from stentless aortic valve replacement.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S11.
 23. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V.  2007.
  Direct circular repair for left ventricle aneurysm.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S79.
 24. Anguseva, T, Mitrev Z, Belostotckij V, Petrovski V.  2007.
  New Sugrical Technique for Stentless Aortic Valve Replacement.
  International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery. :269.
 25. Anguseva, T, Mitrev Z.  2007.
  Surgical treatment of multylocular hydracyst of the left ventricle – A case report.
  The Heart Surgery Forum. 10(1):S102.
 26. Mitrev, Z, Anguseva T.  2006.
  Complex Reconstruction of Hydatic Cust-Destructed Left Ventricle: A Case Report.
  The Heart Surgery Forum. 9(1):58-60.
 27. Mitrev, Z, Anguseva T, Belostockij V.  2006.
  Left Ventricular Reconstruction In Off Pump Technique.
  Innovations. 1(4)
 28. Mitrev Z, Anguseva T, Vasileva A, Hristov N, Risteski P.
  Transplantation or alternative surgical treatment of patients with ischemic dilative cardiomyopathy and aneurysmatic dilation of the left ventricular cavity.
  Int J Artif Organs. 2002 Apr;25(4):321-6.
  PMID: 12027143 [PubMed – indexed for MEDLINE]
 29. Mitrev ZK, Anguseva TN.
  Complex reconstruction of hydatid cyst-destructed left ventricle: a case report.
  Heart Surg Forum. 2006;9(1):E490-2.
  PMID: 16318934 [PubMed – indexed for MEDLINE]

2021

Lavdërim nga Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut për përpjekje të veçanta në trajtimin e pacientëve me COVID-19

2020

Vlerësim nga qyteti Veles për kontribut të veçantë në zhvillimin e mjekësisë për transplantin e parë të suksesshëm të zemrës

13-Nëntori Çmimi i qytetit të Shkupit për kontribut të veçantë në zhvillimin e mjekësisë

2017

Çmim për prezantim me gojë me temë – Kirurgjia tek pacient septik me endokardit aortik akut – Londër, MB (Prof Goldsmith)

Çmim për prezantim me gojë me temë – Vlerësimi valvular transezofageal 3D intraoperativ, Konferenca dhe Ekspozita e 6-të Ndërkombëtare e Kirurgjisë, Londër, MB (Prof Goldsmith)

2016

Çmimi më i lartë nga qyteti Veles – vendlindja  si qytetar nderi që ka bërë gjëra të rëndësishme

2008

Mirënjohje për qasjen profesionale si mjek – nga Ministria e Mbrojtjes, Forcat e Armatosura Sllovene SICIKON 17, KFOR, Republika e Sllovenisë

2004

Çmimi  Case report /Raporti më i iirë – Takimi i 10-të Vjetor, CTT, Miami, SHBA

Çmimi për prezantimin më të mirë oral dhe prezantimin më të mirë audio dhe vizual në Kongresin e 6-të Ndërkombëtar të Shoqatës Ndërkombëtare për Kirurgjinë Minimale Invazive të Kardiokirurgjisë – 19.06.2004

Anglisht

Serbisht

Gjermanisht

Shqip

Mjekë të tjerë nga ky departament

Vilma Ampova Sokolov

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

Shihni profilin
Borçe Georgievski

Prof. Dr. Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Lilija Haxhievska

Dr. Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

Shihni profilin
Enver Idoski

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Ninosllav Ivanovski

Prof. Dr. Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Milan Markovski

Dr. Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Shihni profilin
Ilija Neshkovski

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

Shihni profilin
Katerina Ristoska

Dr. Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

Shihni profilin
Zorica Zajkova

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Trpevska

Dr. Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

Shihni profilin
Vasko Tërpeski

Dr. Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Dr. Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin