Ekipi i Zan Mitrevit

Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

2020

Mjeke e licencuar për mjekësi të përgjithshme nga Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë

Studimet universitare, Fakulteti i Mjekësisë në Zagreb, Kroaci

2014 – 2020

Doktor i Mjekësisë së Përgjithshme, Universiteti “Shën. Kiril dhe Metodi” Fakulteti i Mjekësisë, Shkup

2010 – 2014

SMUGS “Dr. Pançe Karagjozov” Shkup, Infermiere

2021- во тек

Doktor i mjekësisë së përgjithshme ne Spitalin klinik Zhan Mitrev, Shkup, Maqedoni

2020-2021

– Doktor i mjekësisë së përgjithshme, PZU Nikob Medical, Qendra Emergjente, Transporte mjekësore ndërkombëtare dhe vizita në shtëpi

– Doktor i mjekësisë së përgjithshme, ISHP Zdravstven dom – Shkup

– Praktikante, Shen. Naum Ohridski – Shkup, Reparti i Kirurgjisë Pediatrike dhe Qendra Emergjente

2020

– Praktikantë, Alkaloid Shkup, departamenti i testeve klinike

– Praktikantë, Љendra spitalore klinike “Sestre Milosrdnice“, Zagreb

  • ALS – Përfundoi me sukses trajnimin me provim kalues ​​për mbështetje të avancuar të jetës
  • BLS – Përfundoi me sukses trajnimin me provim profesional të kaluar për mbështetjen baze/themelore të jetës
  • GCP – Trajnim i përfunduar me sukses me provim kalues ​​për Praktikën e Mirë Klinike, në NIDA
  • Simpoziumi i 2-të Vjetor i Mjekësisë Emergjente Medipath 2020
  • Pjesëmarrje në simpoziumin shkencor të kardiologjisë 2019
  • Bazat e diagnostikimit me ultratinguj – BoHeMSA
  • Pjesëmarrje aktive në seminare për përmirësimin e njohurive dhe aftësive të mjekëve të përzgjedhur për zbulimin e hershëm dhe ndërhyrjen e hershme te fëmijët me aftësi të kufizuara
  • Pjesëmarrje aktive dhe kontribut në projektin “Ditët Kombëtare të Sklerozës Multiple” të Bordit për Projektet Kombëtare dhe Erasmus
  • Prismaflex sistem SW 8.21 Kurs trajnimi klinik

Oda e mjekëve të Republikës së Maqedonisë

Anglisht

Kroatisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Vilma Ampova Sokolov

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Angjusheva

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

Shihni profilin
Borçe Georgievski

Prof. Dr. Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Lilija Haxhievska

Dr. Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

Shihni profilin
Enver Idoski

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Ninosllav Ivanovski

Prof. Dr. Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Milan Markovski

Dr. Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Shihni profilin
Ilija Neshkovski

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

Shihni profilin
Katerina Ristoska

Dr. Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

Shihni profilin
Zorica Zajkova

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

Shihni profilin
Vasko Tërpeski

Dr. Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Dr. Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin