Ekipi i Zan Mitrevit

Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

2022

Mjek i licencuar i mjekësisë së përgjithshme, LK në /i Republikës së Maqedonisë

2016-2022

Studimet universitare në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” , Fakulteti i Mjekësisë – Shkup

2012-2016

Shkolla e mesme mjekësore “Nikola Shtejn” Tetovë në drejtimin infermier/teknik

2024- sot

Doktor i mjekësisë së përgjithshme, në Spitalin klinik “Zhan Mitrev”, Shkup

2023

Doktor i mjekësisë së përgjithshme në kompleksin industrial “Kromberg & Schubert” – Ilinden

2021-2022

Vullnetar në Institutin Publik Shëndetësor UK Kardiologji – Shkup

  • Anëtar i organizatës studentore “Shoqata e Studentëve të Mjekësisë”-Shkup 2019-2022
  • Seminar me temë “Elektrokardiografia” – Maj 2022
  • Seminar me temë “Ndikimet neurologjike të COVID -19” – Mars 2021
  • Pjesëmarrja në një simpozium shkencor me temë; The matter of the heart; Impliсations for pediatric and adult cardiac surgery –  Dhjetor 2019 Shkup

Anglisht

Serbisht

Mjekë të tjerë nga ky departament

Vilma Ampova Sokolov

Dr. Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Angjusheva

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

Shihni profilin
Borçe Georgievski

Prof. Dr. Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Lilija Haxhievska

Dr. Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

Shihni profilin
Enver Idoski

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Ninosllav Ivanovski

Prof. Dr. Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Milan Markovski

Dr. Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Shihni profilin
Ilija Neshkovski

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

Shihni profilin
Katerina Ristoska

Dr. Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

Shihni profilin
Zorica Zajkova

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Trpevska

Dr. Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Dr. Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin