Ekipi i Zan Mitrevit

Vilma Ampova Sokolov

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

vilma.ampova@zmc.mk

1994 Ka përfunduar gjimnazin e përgjithshëm në SHMP Vanço Prke në Vinicë
2001 Ka përfunduar Fakultetin e mjekësisë në Akademinë e Mjekësisë – Sofje, R. e Bullgarisë
2002-aktualisht E punësur në ISHP Filip i Dytë – Shkup
2006-2007 Edukim të Kardiologjisë Intervenuese nën mentorimin e Prof. Dr. Sashko Kedev
2007 Edukim për kontroll të Infeksione intraspitalore në Qendrën Klinike Spitalore – Rebro – Zagreb  R. e Kroacisë, nën mentorimin e Prof. Dr. Smilja Kaleniq
 

2007

Kurs për Ekokardiografi transtorakale dhe aplikimi i saj klinik në organizim të Asociacionit evropian për ekokardiografik – Beograd, R. e Serbisë.
2009 – Kurs për mirëmbajtje të avancuar në jetë në organizim të shoqatës maqedonase për reanimacion nën sponsorin e Shoqatës evropiane dhe certifikim 5 vjeçar.
2009 Kurs për mirëmbajtje të avancuar në jetë në organizim të shoqatës maqedonase për reanimacion nën sponsorin e Shoqatës evropiane dhe certifikim 5 vjeçar.
2011 Specializim për mjekësi interne në Fakultetin e Mjekësisë Sh. Kiril dhe Metodij – Shkup

 • Procedura joinvasive
  • Ekokardiografi transtorakale
  • Ekokardiografi transezofageale
  • Dopler të qarkullimit arterial në qafë dhe në ekstremitete
  • Stres test koronar
  • EKG 24 orëshe dhe monitorim ABP
  • Spirometri
 • Procedura invasive
  • koronarografi dhe kateterizim të zemrës (diagnostiko invasive)
  • Stentim të arterieve koronare dhe arterieve të periferi
  • trajtim të defekteve kongjenitale të zemrës
  • kardioversion
  • punktim pleural
  • dopler transkranial

 • Anëtar i Dhomës së mjekëve të R. së Maqedonisë
 • Anëtar i Shoqatës Kardiologjike Maqedonase
 • Anëtar i Shoqatës Kardiologjike Evropiane
 • Anëtar i Shoqatës Maqedonase për Infeksione intraspitalore
 • Anëtar i Shoqatës Maqedonase për Reanimim
 • Anëtari Shoqatës Evropiane për Reanimim

Mjekë të tjerë nga ky departament

Tanja Angjusheva

Dr. Tanja Angjusheva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

tanja.anguseva@zmc.mk

Shihni profilin
Borçe Georgievski

Prof. Dr. Borçe Georgievski

Spec. në mjekësinë e brenshme
Subspec. në hematologji

borche.georgievski@zmc.mk

Shihni profilin
Borjanka Georgieva

Dr. Borjanka Georgieva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

borjanka.georgieva@zmc.mk

Shihni profilin
Lilija Haxhievska

Dr. Lilija Haxhievska

Specialist në mjekësinë e përgjithshme

lilija.hadzievska@zmc.mk

Shihni profilin
Enver Idoski

Dr. Enver Idoski

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

enver.idoski@zmc.mk

Shihni profilin
Shpend Idrizi

Dr. Shpend Idrizi

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

shpend.idrizi@zmc.mk

Shihni profilin
Ninosllav Ivanovski

Prof. Dr. Ninosllav Ivanovski

Subspec. në nefrologji

ninoslav.ivanovski@zmc.mk

Shihni profilin
Milka Klinçeva

Prof. Dr. Milka Klinçeva

Spec. në mjekësinë interne
Sub. spec. në kardiologji

milka.klinceva@zmc.mk

Shihni profilin
Milan Markovski

Dr. Milan Markovski

Specialiste për mjekësi interne

Shihni profilin
Ilija Neshkovski

Dr. Ilija Neshkovski

Specialist internist

ilija.neskovski@zmc.mk

Shihni profilin
Katerina Ristoska

Dr. Katerina Ristoska

Subspecialiste në nefrologji

katerina.ristoska@zmc.mk

Shihni profilin
Zorica Zajkova

Dr. Zorica Zajkova

Specialiste interniste

zorica.zajkova@zmc.mk

Shihni profilin
Tanja Trpevska

Dr. Tanja Trpevska

Rezident në mjekësinë e përgjithshme

tanja.trpevska@zmc.mk

Shihni profilin
Vasko Tërpeski

Dr. Vasko Tërpeski

Doktor në mjekësinë e përgjithshme

vasko.trpeski@zmc.mk

Shihni profilin
Jasmina Zafirovska

Dr. Jasmina Zafirovska

Internist tireolog-diabetolog

jasmina.zafirovska@zmc.mk

Shihni profilin