Ofatlmolog / Okulist

Kualifikimet e nevojshme:

 • Fakulteti i Mjeksise
 • Specializimi i përfunduar në këtë fushë
 • Eksperiencë e mëparshme pune
 • Leje pune
 • Njohuri të gjuhës angleze dhe kompjuterit

Karakteristika dhe aftësi të tjera:

 • Shkallë e lartë e organizimit personal
 • Aftësia për të menaxhuar kohën dhe për të vendosur prioritete
 • Aftësi për të punuar në grup
 • Aftësi të zhvilluara ndërpersonale
 • Aftësi për të punuar në një mjedis dinamik
 • Fleksibilitet dhe përshtatshmëri të lartë.

Klinika ofron kushte të shkëlqyera pune dhe një atmosferë pune shumë profesionale. Mundësi për zhvillim personal, edukim dhe trajnim, si dhe zbatim të teknologjive dhe trajtimeve të reja.

Nëse besoni se i përmbushni kushtet dhe kualifikimet e mësipërme, ju inkurajojmë të paraqisni aplikimin tuaj.

*Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet dhe që do të jenë në listën e ngushtë do të kontaktohen

Teknik farmaceutik

Kualifikimet e nevojshme:

 • Teknik farmaceutik SHSSH me provim profesional të dhënë
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës maqedonase dhe mundësisht njohje të gjuhës angleze.
 • Njohuri të shkëlqyera të programit MS Office
 • Përvoja e mëparshme e punës në të njëjtin pozicion ose pozicion të ngjashëm do të konsiderohet si avantazh

Karakteristika dhe aftësi të tjera:

 • Shkallë e lartë e organizimit personal
 • Aftësia për të menaxhuar kohën dhe për të vendosur prioritete
 • Aftësi për të punuar në grup
 • Zhvilluar aftësi ndërpersonale
 • Aftësi për të punuar në një mjedis dinamik
 • Fleksibilitet dhe përshtatshmëri e lartë.

Nëse besoni se i përmbushni kushtet dhe kualifikimet e mësipërme, ju inkurajojmë të paraqisni aplikimin tuaj.

*Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet dhe që do të jenë në listën e ngushtë do të kontaktohen.

*Të gjitha aplikimet e pranuara për punë do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.

Infermiere

Përgjegjësitë dhe detyrat:

Infermierja profesioniste është përgjegjëse për ofrimin e kujdesit të kualifikuar dhe cilësor të pacientit; për të ndihmuar në planifikimin, organizimin, zbatimin dhe vlerësimin e praktikës infermierore në përputhje me misionin e Klinikës dhe për shërbimet profesionale të kujdesit infermieror. Ai/ajo demonstron një shkallë të lartë të të menduarit kritik, aftësi teknike, iniciativë, integritet, saktësi dhe kujdes infermieror të vëmendshëm. Kryerja e të gjitha detyrave dhe përgjegjësive në përputhje me politikat, procedurat dhe udhëzimet e përcaktuara të Spitalit Klinik PZU ZHAN MITREV. Kryerja e detyrave të tjera sipas kërkesës.

Aftësitë dhe aftësitë:

 • Shkallë e lartë e organizimit personal
 • Aftësia për të menaxhuar kohën dhe për të vendosur prioritete
 • Aftësi për të punuar në grup
 • Zhvilluar aftësi ndërpersonale
 • Aftësi për të punuar në një mjedis dinamik
 • Fleksibilitet dhe përshtatshmëri e lartë

Kualifikimet e nevojshme:

 • Edukimi mjekësor
 • Licencë për të punuar në aktivitet
 • Njohuri të shkëlqyera të gjuhës maqedonase dhe angleze
 • Njohuri të shkëlqyera të programit MS Office

Spitali klinik ZHAN MITREV ofron kushte të shkëlqyera pune dhe një atmosferë pune shumë profesionale.

Nëse besoni se i përmbushni kushtet dhe kualifikimet e mësipërme, ju inkurajojmë të paraqisni aplikimin tuaj.

*Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet dhe që do të jenë në listën e ngushtë do të kontaktohen.
*Të gjitha aplikimet e pranuara për punë do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.

Ndihmës mjek

Kualifikimet e nevojshme:

 • Të ketë kryer të paktën shkollën e mesme
 • Njohuri të programit MS Office

Aftësitë dhe aftësitë:

 • Shkallë e lartë e organizimit personal
 • Aftësia për të menaxhuar kohën dhe për të vendosur prioritete
 • Aftësi për të punuar në grup
 • Zhvilluar aftësi ndërpersonale
 • Aftësi për të punuar në një mjedis dinamik
 • Fleksibilitet dhe përshtatshmëri e lartë

Spitali klinik Zhan Mitrev Shkup ofron kushte të shkëlqyera pune dhe një atmosferë pune shumë profesionale.

Nëse besoni se i përmbushni kushtet dhe kualifikimet e mësipërme, ju inkurajojmë të paraqisni aplikimin tuaj.

*Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet dhe që do të jenë në listën e ngushtë do të kontaktohen.
*Të gjitha aplikimet e pranuara për punë do të trajtohen me konfidencialitet të plotë.