Caktoni kontroll

Schedule a review

00389 2 3091 484

Kardiokirurgji

Ekipi i departamentit të kardiokirurgjisë përbëhet nga staf mjekësor me nivel të lartë profesional dhe me përvojë shumëvjeçare, të udhëhequr nga Akademiku i njohur Dr. Zhan Mitrev.


Konsultim me Akademik Dr. Zhan Mitrev

Kardiokirurgjia dhe koronarografia preoperative janë pa pagesë për të siguruarit nga fondi shëndetësor (FSSHSM), ndërsa për pacientët jashtë Maqedonisë Spitali klinik Zhan Mitrev ka lidhur marrëveshje për bashkëpunim me kompanitë private të sigurimeve.

Akad. Dr. Zhan Mitrev

Dr. Nikolla Hristov