Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Кардиохирургија

Тимот на одделот за кардиохирургија е составен од високо стручно едуциран медицински персонал со долгогодишно искуство, предводен од еминентниот Академик д-р Жан Митрев.

Советување со Академик д-р Жан Митрев

Кардиохируршките операции како и предоперативните коронарографии се бесплатни за осигурениците на фондот (ФЗОМ), а за пациентите надвор од Македонија, Клиничката болница Жан Митрев, има склучено договор за соработка со приватни осигурителни комапании.

Акад. д-р Жан Митрев

Д-р Никола Христов