Светски собир на лекари на менаџмент на тромботични заболувања

Дневна доза здравје

јуни 06,2015

Пациентот е момче на возраст од 15 години

Во периодот од 05–06 јуни во Барселона Шпанија, се одржа “THROMBOSIS MANAGEMENT – PUTTING THE PATIENT FIRST” подржано од BAYER HEALTHCARE. На него беа презентирани пленарни предавања и одржани работилиници од областите атријална фибрилација, венски тромбемболизам, акутен коронарен синдром и нови антикоагулантни лекови. Посебен акцент беше ставен на индивидуланиот пристап на антикоагулантна терапија за секој пациент посебно, што е денес тренд во областа на антикоагулацијата, како и соодветно менаџирање на крварењето како најсериозна несакана компликација од оваа терапија. На ова светско случување учество земаа 900 лекари, меѓу нив како дел од тимот на Македонија беше и д-р Елена Амбаркова Виларова од Специјалната болница по хируршки болести”Филип Втори”.