Закажете преглед

Закажи преглед

389 2 3091500

Тимот на Жан Митрев

Назад до Доктори

Д-р Eлеонора Лазарова

Доктор на медицина

Место на раѓање:

E-mail:

eleonora.lazarova@zmc.mk

2008-2012 Средно образование во  С.О.У “Ванчо Прке” – Виница – гимназиско образованиe;

2012-2018 Додипломски студии по општа медицина на Медицински факултет на универзитетот Св. “Кирил и Методиј” – Скопје

2018 Дипломиран доктор на медицина.

2009  Признание и диплома за учество и освоено прво место по предметот биологија со темата  ,,Медот како лек и храна“ на Државниот натпревар во организација на Народна техника –Скопје;

2010 Признание и диплома за учество на Интернационална  конференција за млади  истражувачи во Москва-Русија;

2017  Учество на првиот научен симпозиум на ЕМСА Македонија  на тема „Нови дијагностички и терaписки методи во повеќе области на медицината“

2018  Учество на мултидисциплинарниот симпозиум на тема ,,Вродени аномалии-предизвици, дилеми и третман“ акредитиран од МЛД/ЛКМ.

2017 Волонтер во Итна медицинска помош, ЈЗУ “Здравствен дом на Скопје”;

2018 Волонтер во Поликлиника “ Идадија”

2019 Доктор по општа медицина во Специјална болница по хируршки болести “Жан Митрев”.