Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Тимот на Жан Митрев

Back to Doctors

Д-р Шпенд Идризи

Спец. по интерна медицина - Суб спец. по кардиологија

Place of birth:

E-mail:

shpend.idrizi@zmc.mk

2007

Супспецијализација по кардиологија на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Македонија

1998 – 2002

Специјализација за внатрешни болести на Медицинскиот универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

1996

Дипломиран доктор по медицина на Медицинскиот универзитет Св. Кирил и Методиј, Скопје, Македонија

 

 

2016 – во тек

Специјалист по интерна медицина, супспецијалист по кардиологија во Клиничката Болница Жан Митрев, Скопје

2002-2016

Специјалист по интерна медицина, супспецијалист по кардиологија во Специјална болница за кардиохирургија „Филип II“, Скопје

1997 – 1998

Доктор по општа медицина во ЈЗО „УСА Имиџинг“, Гостивар

– Дефектологија по ехокардиографија и неинвазивна кардиологија во Универзитетската болница „Св. Екатерина“ – Софија, Бугарија

– Едукативен курс за абдоминални ултразвучни дијагностички техники – Клиника за гастроентерологија на Универзитетската болница „Царица Јоана“, Софија, Бугарија

– Едукативен курс по нефрологија ултразвучни дијагностички техники во Клиника за нефрологија на Универзитетската болница „Александровска“, Софија, Бугарија

– Убука за екокардиографски техники и клиничка примена организирано од Европска асосиација за ехокардиографија – Белград, Србија

– Едукативен курс за практично оспособување на инвазивна и интервентна кардиологија, Универзитетска болница,,Св. Екатерина“ – Софија, Бугарија

  • Лекарска комора на Македонија
  • Македонско кардиолошко здружение
  • Европска кардиолошка асоцијација

Македонски
Албански
Англиски