Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

09.04.2024

Ангио тимот од клиниката повторно во акција

Денеска беше направена серија затворања на вродени срцеви маани од типот ПФО (перзитент форамен овале). Тимот во состав д-р Вилма Ампова-Соколов, д-р Илија Нешковски, д-р Петар Угуров и сестрите Сузана Костовска, Соња Русевска, Стефан Јанески и Бети Игнатова успешно извршија поставување на оклудер со цел решавање на оваа состојба. ПФО е, народски кажано, отвор во срцето кој кај 80% од популацијата се затвора неколку недели по раѓањето, но кај 20% од луѓето продолжува да постои. Иако се смета за вроден дефект, сепак тој не е дефект во вистинска смисла на зборот, бидејќи преградата помеѓу двете преткомори постои, но е нецелосна.

Вообичаено форамен овале може да даде клинички симпоми, како што се:

  • Мигрена (главоболка)
  • Транзиторна исхемична атака (ТИА) или
  • Мозочен удар.

Доколку отворот е поголем од 4mm тогаш препорачливо е да се направи негово затворање со цел да се спречат компликации.