Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

11.11.2022

Сериозен пристап со цел обезбедување адекватно остручен кадар

Клиничката болница Жан Митрев особено внимание посветува на создавањето млади и стручни кадри во областа на медицината.
Како научно-наставна база, на студентите по општа медицина при ‘Goce Delcev’ University – Stip (Универзитет „Гоце Делчев“ – Штип) слушатели на 7 семестар, им беше оджана теоретско практична настава. Доц. д-р Тања Анѓушева за време на вежбите на студентите им ја презентираше клиничката страна на базичниот електокарсиограм (ЕКГ) и третманот на заболувањата опфатени во предметот интерна медицина. Ваквиот сериозен пристап на постепено осознавање на начинот на работа во клинички услови има за цел да креира соодветно остручен медицински кадар.