Пациенти со прекумерна тежина добија нов живот во Клиника Жан Митрев

јуни 06,2023

Борче Макаловски од Прилеп како резултат на ендокринолошко нарушување по преживеан стрес се здобива со сериозни здравствени проблеми дијабетес, холестерол и срцеви проблеми. Од нормален човек со активен начин на живот, тој станува непрепознатлив со психички проблем и енормна тежина.
Со цел да се избори со својата состојба и да го врати повторно животот во свои раце, тој се обрати во Клиника Жан Митрев каде под надзор на интердисциплинарен тим составен од ендокринолози, психолози, интернисти и физиотерапевти ја започна својата битка за подобро здравје. Тежината од над 290 килограми сериозно му ја отежнуваше состојбата и севкупното живеење од психолошки аспект, но и од аспект на движење и оптовареност на срцето, кои му предизвикале и други дополнителни проблеми.
Александра Тодоровска од Скопје речиси неподвижна во последните 2 години, како резултат на својата тежина, се обрати во Клиника Жан Митрев за лекување на оваа состојба и сите останати коморбидитети предизвикани од истата.
И двајцата беа ставени на индивидуализирани програми по мерка со цел да им се помогне. Благодарение на истрајноста на Борче и Александра, секако со помош и под континуиран надзор од тимот лекари, психолози и физиотерапевти, веќе се видливи резултатите. Тие по еден месец престој во болницата не се веќе во инвалидски колички туку се движат сами, среќни и расположени за шансата за втор живот.