Презентација на компанијата ELMED - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Презентација на компанијата ELMED

28.09.2018

Презентација на компанијата ELMED

My alt text

Во среда, 26.09.2018, пред медицинскиот тим на Zan Mitrev Clinic се одржа презентација на компанијата ELMED.

Презентацијата опфати два сегмента, и тоа:

  1. Претставување на програмата на SCHILLER, Швајцарија преку иновативните хардверски и софтверски решенија
  2. Функционална Магнетна Стимулација (FMS) на Iskra Medical, Словенија – иновативен пристап во неинвазивен третман на инконтиненција

Дел од понудените решенија беа изложени пред докторите што побуди интерес и дебата за истите во насока на информации за нивното функционирање и давање побрз и поквалитетен резултат во областа за која се наменети.

My alt text