ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Здравствено осигурување на Република Северна Македонија

Договорот со Фондот за здравствено осигурување на Република С. Македонија покрива услуги од областа на:

  • кардиохирургијата,
  • васкуларна хирургија,
  • интервенции и операции за деца и возрасни.

 

Здравствено осигурување на Република Северна Македонија