Абдоминална хирургија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Абдоминална хирургија

Одделот за абдоминална хирургија во Клиничката болница Жан Митрев, функционира според најсовремени и највисоки светски стандарди. Одделот за абдоминална хирургија нуди професионален пристап и врвна здравствена нега, за сите специфични болести на сите категории пациенти, како и најсовремени апаратури за диагностика и реализирање на сите видови на интервенции поврзани со абдоминалните и гастроинтестиналните заболувања. Тимот е составен од високо стручно едуциран медицински персонал со долгогодишно искуство. Одделот е функционално поврзан со одделот за гастроентерохепатологија и рентген дијагностика.

Операции

 • Елективна и ургентна хирургија на гастроинтестиналниот тракт
 • Класична и лапароскопска реконструктивна хирургија на абдоминалниот ѕид.
 • Хирургија на абдоминален дел на езофагус
 • Мултимодален третман на малигноми на желудникот и дуоденумот
 • Хепатална хирургија
 • Хирургија на панкреасот
 • Мултимодален третман на малигноми на дебелото црево (колон)
 • Мултимодален третман на малигноми на ректум
 • Проктолошка хирургија
 • Хирургија на слезената
 • Стандардни и напреднати лапароскопски процедури
 • Баријатрична и метаболна хирургија
 • Ревизии на интрабдоминални катастрофи од други установи

По што сме препознатливи во регионот

Сите пациенти добиваат индивидуален пристап за лекување. Овој пристап е стандард кој веќе со години се применува кај сите пациенти во нашата клиника. Индивидуалниот третман има за цел на пациентите да им се овозможи прецизна дијагноза, врвна хирургија, соодветно лекување и следење на состојбата постоперативно. Први сме вовеле ERAS ( Enhanced recovery after surgery), подобрено опоравување после абдоминална хирургија и долгогодишно хируршко иксуство на сите членови на тимот.