Абдоминална хирургија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Абдоминална хирургија

Одделот за абдоминална хирургија во Клиничката болница „Жан Митрев“,  функционира според најсовремени и највисоки светски стандарди. Одделот за абдоминална хирургија нуди професионален пристап и врвна здравствена нега, за сите специфични болести на сите категории пациенти, како и најсовремени апаратури за диагностика и реализирање на сите видови на интервенции поврзани со абдоминалните и гастроинтестиналните заболувања. Тимот е составен од високо стручно едуциран медицински персонал со долгогодишно искуство.

Одделот за абдоминална хирургија користи 2 од 5-те најсовремено опремени операциони сали за лапароскопска и отворена хирургија, интензивна нега која истотака располага со најсовремена апаратура за реанимација и интензивно лекување, полуинтензивна нега и амбуланти. На одделот за абдоминална хирургија работи високостручен тим на абдоминални хирурзи, анестезиолози,  медицински сестри и физиотерапевти. Одделот е функционално поврзан со одделот за гастроентерохепатологија и рендген дијагностика.

Операции

 • Елективна и ургентна хирургија на гастроинтестиналниот тракт
 • Класична и лапароскопска реконструктивна хирургија на абдоминалниот ѕид.
 • Хирургија на абдоминален дел на езофагус
 • Мултимодален третман на малигноми на желудникот и дуоденумот
 • Хепатална хирургија
 • Хирургија на панкреасот
 • Мултимодален третман на малигноми на дебелото црево (колон)
 • Мултимодален третман на малигноми на ректум
 • Проктолошка хирургија
 • Хирургија на слезената
 • Стандардни и напреднати лапароскопски процедури
 • Баријатрична и метаболна хирургија
 • Ревизии на интрабдоминални катастрофи од други установи

По што сме препознатливи во регионот

Во одделот за абдоминална хирургија сите пациенти добиваат индивидуален пристап за лекување. Овој пристап е стандард кој веќе со години се применува кај сите пациенти во нашата клиника. Индивидуалниот третман има за цел на пациентите да им се овозможи прецизна дијагноза проследена со врвна хирургија, соодветно лекување и следење на состојбата постоперативно. Први сме вовеле ERAS ( Enhanced recovery after surgery), подобрено опоравување после абдоминална хирургија и долгогодишно хируршко иксуство на сите членови на тимот.