Електрофизиологија - Zan Mitrev Clinic

Закажете преглед

Закажи преглед

00389 2 3091 484

Електрофизиологија

 

 

Електрофизиолошка студија е инвазивно испитување која се применува за проценка, дијагностика и лекување на неправилен срцев ритам.

За време на електрофизиолошката студија, докторот (супспецијалист во лекување на пореметување на срцевиот ритам – Електрофизиолог) го испитува електричниот систем на срцето со помош на неколку специјални жици (електродни катетери) поставени во срцето, а преку кои се снима интракардијалниот електрокардиограм (електрограм). Овие електродни катетери се внесуваат преку воведници поставени во вените од препоните, раце, рамо или вратот.

Откако ќе се позиционираат во срцето, електродните катетери се користат за мерење на електрични сигнали кои срцето ги генерира и спроведува при неговата работа. Паралелно со ова, преку истите жици се испраќаат електрични сигнали до срцето, со цел да се репродуцира абнормалниот срцев ритам. Со овие основни техники се испитуваат голем број од пореметувањата на срцевиот ритам, а се користат и за проценка на ефикасноста од медикаментозен третман кај некои аритмии.

 

Причини поради кои треба да се направи електрофизиолошка студија

 • Да се лекува документирана тахикардија
 • Да се лоцира изворот на неправилниот срцев ритам
 • Да се процени ефикасноста на ординирани лекови во лекување на неправилниот срцев ритам
 • Проценка на симптоми како несвестица, губиток на свест, срцебиење
 • Проценка на останати причини за неправилна работа на срцето кои не можат да се испитаат со неинвазивни методи

Можни ризици при изведување на електрофизиолошка сутдија

 • Дополнително пореметување на срцевиот ритам
 • Оштетување на нормалниот спроводен систем при аблација на аритмоген субрат кој е во непосредна близина на нормалниот спроводен систем
 • Крварење и повреда на крвниот сад на местото од убод каде уводниците се поставени во вена
 • Тромбоемболични компликации во тек и после електрофизиолошка сутдија
 • Ретки инфекции на местото од убод
 • Ретки епизоди на перфорација на ѕидот на срцето